România ar putea fi al doilea stat membru UE, după Cehia, care va aplica taxarea inversă generalizată a TVA

Pe scurt

Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare al Consiliului Uniunii Europene (ECOFIN) a hotărât recent că statele membre UE „cel mai grav afectate de frauda în materie de TVA” vor putea aplica, până la 30 iunie 2022, în condiții tehnice foarte stricte, mecanismul de taxare inversă generalizată pentru operațiunile locale (transferarea răspunderii pentru plata TVA din sarcina furnizorului sau a prestatorului în cea a clientului).

In detaliu

Statele membre UE vor putea utiliza taxarea inversă doar pentru livrările de bunuri și prestările de servicii interne care depășesc pragul de 17.500 euro pe tranzacție. În statele membre care vor dori să aplice această măsură, cel puțin 25% din deficitul de TVA trebuie să se datoreze fraudelor de tip carusel.

Pe lângă alte cerințe, ECOFIN a stabilit că statele membre vor trebui să pună la punct obligații adecvate și eficace în materie de raportare electronică pentru toate persoanele impozabile, în special pentru cele cărora ar trebui să li se aplice mecanismul. Ca să poată folosi taxarea inversă, statele trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, iar cererea să fie autorizată de către Consiliu.

Mecanismul urmează să fie aplicat, cu titlul de proiect-pilot, în Cehia, care și-a exprimat de mulți ani interesul de a utiliza această măsură simplificată. În funcție de rezultatele proiectului-pilot, statele membre, inclusiv România, vor putea să solicite Consiliului aprobarea aplicării mecanismului, în cazul în care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

De asemenea, ECOFIN a convenit asupra unor soluții rapide în materie de TVA destinate să modifice regulile UE, pentru a oferi soluții unor chestiuni punctuale, premergătoare tranziției la sistemul de TVA definitiv:

1.      pentru a nu mai suporta costuri cu înregistrarea în scopuri de TVA în alte State Membre, regulile aferente operațiunilor privind stocurile puse la dispoziția clientului vor fi simplificate și armonizate la nivel comunitar;

2.      ca să își poată scuti de TVA livrările intracomunitare de bunuri, firmele vor trebui să dețină codul de TVA al clientului;

3.      documentele necesare pentru a dovedi transportul bunurilor în vederea scutirii de TVA vor fi armonizate la nivel comunitar;

4.      regulile aferente livrărilor succesive de bunuri vor fi armonizate la nivel comunitar.

În cadrul aceleiași reuniuni, Consiliul a adoptat măsuri de intensificare a cooperării administrative și de îmbunătățire a prevenției fraudelor în domeniul TVA, ce au drept efect îmbunătățirea schimbului de informații între autoritățile fiscale naționale și a calității și comparabilității informațiilor astfel schimbate.

În urma discuțiilor, vești bune au primit și publicațiile electronice, în sensul că o altă măsură agreată zilele trecute va permite aplicarea și în cazul publicațiilor online a unei cote reduse a TVA sau a scutirii de TVA cu drept de deducere (aplicabile în prezent doar publicațiilor tipărite).

Întrucât acordul a fost obținut în cadrul unei reuniuni ECOFIN, actele normative ce vor conține aceste modificări vor fi adoptate fără dezbateri suplimentare.

Sursa: Comunicatele de presă ale Consiliului Uniunii Europene pot fi accesate la:

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/02/vat-fraud-council-agrees-to-allow-generalised-temporary-reversal-of-liability/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/02/vat-council-agrees-short-term-fixes-pending-overhaul/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/02/electronic-publications-council-agrees-to-allow-reduced-vat-rates/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/02/vat-fraud-council-adopts-measures-to-boost-administrative-cooperation/

De reținut

În contextul deficitului de TVA la nivel comunitar, implementarea taxării inverse generalizate este probabil cea mai importantă măsură pentru combaterea fraudelor, din seria celor menționate mai sus. Desigur, acest concept ce reprezintă o excepție de la regula generală privind persoana obligată la plata TVA ar putea genera costuri suplimentare de îndeplinire a obligațiilor declarative și actualizare a sistemelor IT, pentru contribuabilii care desfășoară activități economice în statele membre eligibile,  care își vor exercita acest drept temporar. Date fiind condițiile stricte de implementare a acestui mecanism, este posibil, totuși, ca impactul său general să fie limitat, mai ales în contextul în care inițial va fi testat la nivelul unui singur stat membru, ca program-pilot.

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L ]. Toate drepturile rezervate. PwC și PricewaterhouseCoopers semnifică rețeaua de firme PwC și/sau una sau mai multe firme individuale membre ale acesteia, fiecare fiind persoană juridică cu statut independent. Vă rugăm să accesați site-ul www.pwc.com/structure pentru mai multe detalii. Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlul de recomandări generale în probleme de interes și nu constituie consultanță profesională. Nu se recomandă să acționați pornind de la informațiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanță profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declarație sau garanție (explicită sau implicită) cu privire la acuratețea sau integralitatea informațiilor incluse în acest document și, în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă și nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație de diligență pentru niciun fel de consecință a niciunei hotărâri de a acționa sau nu, luate de dumneavoastră sau orice terț, pe baza informațiilor cuprinse în acest document, și pentru nicio decizie luată pe baza acestora. Scopul PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. PwC este o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de specialiști dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us