Reevaluarea autorizațiilor AEO emise înainte de 1 mai 2016

Jun 26, 2017

Pe scurt

Autoritățile vamale au demarat procedura de reevaluare a autorizațiilor AEO („operator economic autorizat”) emise înainte de 1 mai 2016, ca urmare a aplicării prevederilor cuprinse în pachetul legislativ aferent Noului Cod Vamal al Uniunii.

În detaliu

Prevederile vamale aplicabile începând cu data de 1 mai 2016 impun autorităților vamale să reevalueze toate autorizațiile AEO deja în vigoare la această dată, până la 1 mai 2019.

Atât pachetul legislativ aferent Noului Cod Vamal al Uniunii cât și orientările Comisiei Europene cu privire la operatorii economici autorizați prevăd că va fi necesară o reevaluare, în cazul în care apar modificări în legislația vamală a Uniunii, care sunt specifice și au impact asupra condițiilor și criteriilor legate de statutul de AEO.

Au fost incluse noi criterii pentru statutul de AEO, precum standardele practice de competență sau calificările profesionale în legătură directă cu activitatea desfășurată. Totodată, unele criterii deja existente au fost modificate și presupun îndeplinirea unor condiții mai riguroase decât cele prevăzute de legislația aplicabilă înainte de 1 mai 2016.

Pentru a se încadra în termenul impus de legislația europeană, autoritățile vamale din România au demarat procesul de reevaluare a autorizațiilor AEO vizate, prin verificarea respectării de către societăți a noilor criterii și condiții prevăzute de legislația vamală în vigoare.

În urma reevaluării, autoritățile fie vor revoca autorizațiile AEO existente, fie vor acorda unele noi. 

[Sursa: Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii; Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor  dispoziții ale Codului vamal al Uniunii; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii; Orientările Comisiei Europene cu privire la Operatori Economici Autorizați.]
 

De reținut

Toate societățile care au autorizații AEO emise înainte de 1 mai 2016 trebuie să se pregătească pentru reevaluarea acestora conform noilor criterii și condiții stabilite de legislația vamală în vigoare.

Autoritățile vamale au obligația de a reevalua toate autorizațiile AEO până la data de 1 mai 2019. Reevaluarea poate avea ca efect revocarea autorizațiilor AEO existente, dacă se constată nerespectarea noilor criterii și condiții.

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us