Un nou imbold pentru sectorul imobiliar: intenția de închiriere este suficientă pentru deducerea TVA

08/03/18

Pe scurt

Recent a fost publicată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C-672/16 Imofloresmira, prin care s-a reiterat faptul că proprietarii de imobile sunt îndreptățiți să-și mențină dreptul de deducere a TVA exercitat la achiziția imobilelor, chiar dacă acestea nu sunt închiriate imediat, atât timp cât se poate demonstra în mod obiectiv intenția proprietarului de a le închiria în regim de taxare.

 

În detaliu

În cauza dezbătută, Imofloresmira este o societate din Portugalia care a achiziționat bunuri imobile cu intenția de a le închiria în regim de taxare. În acest sens, Societatea a optat pentru taxarea prestărilor de servicii de închiriere pe care intenționa să le efectueze, a inițiat demersuri cu privire la identificarea de potențiali chiriași în acest sens și, pe cale de consecință, și-a dedus TVA la achiziția imobilelor respective. Întrucât organele fiscale au constatat că în ultimii doi ani imobilele respective rămăseseră neînchiriate, acestea au considerat că societatea avea obligația ajustării dreptului de deducere a TVA aferente achiziției imobilelor, deși contribuabilul făcuse dovada inițierii de demersuri în vederea găsirii de potențiali chiriași.

Curtea și-a menținut poziția favorabilă contribuabililor, adoptată și cu alte ocazii în cauze similare: deducerea TVA aferente achizițiilor de imobile nu este condiționată de închirierea imediată a acestora, atât timp cât se poate proba în mod obiectiv intenția proprietarului de a le închiria.

[Sursa: Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-672/16 Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA împotriva Autoridade Tributária e Aduaneira, publicată pe website-ul Curia.europa.eu în data de 28 februarie 2018]

De reținut

Această decizie reiterează faptul că agenții economici din domeniul real estate sunt îndreptățiți să-și mențină dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor de imobile, pe baza intenției de a le închiria în regim de taxare, atât timp cât inițiază demersuri în acest sens, dovedite în mod obiectiv, indiferent de rezultatul acestora.

Important de precizat este că această hotărâre este aplicabilă nu numai sectorului imobiliar, ci oricărui domeniu de activitate al cărui specific poate presupune (1) un decalaj de timp între momentul achiziționării bunurilor/serviciilor respective și data utilizării lor într-o activitate taxabilă, sau (2) neutilizarea bunurilor/serviciilor achiziționate în cadrul unei astfel de activități, din motive obiective.

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us