Propunerile CE privind impozitarea activităților digitale

27/03/18

Pe scurt

La 21 martie 2018 Comisia Europeană (CE) a emis un pachet de norme privind impozitarea activităților digitale în Uniunea Europeană (UE), care cuprinde:

 • o propunere de Directivă a Consiliului European de stabilire a normelor privind impozitarea societăților cu o prezență digitală semnificativă;
 • o propunere de Directivă a Consiliului European privind sistemul comun al impozitului pe servicii digitale aplicat asupra veniturilor rezultate din prestarea anumitor servicii digitale;
 • o Recomandare a Comisiei pentru modificarea convențiilor de evitare a dublei impuneri, privind impozitarea companiilor cu o prezență digitală semnificativă;
 • comunicarea Comisiei către Parlamentul European (PE) și Consiliul European intitulată “Este timpul să introducem un standard de impozitare modern, corect și eficient pentru economia digitală”.

 

În detaliu

Prezentăm în continuare cele mai importante aspecte prevăzute în pachetul de măsuri emise de CE referitor la impozitarea activităților digitale în UE.

Propunerea de Directivă de stabilire a normelor privind impozitarea societăților comerciale cu o prezență digitală semnificativă

 

 • urmărește impozitarea profiturilor generate dintr-un stat membru, chiar și în cazul în care o companie nu are o prezență fizică efectivă. Astfel se extinde noțiunea de sediu permanent pentru a include cazurile de desfășurare a unei activități printr-o prezență digitală semnificativă într-un stat membru. În vederea definirii prezenței digitale semnificative, o companie care  furnizează servicii digitale printr-o interfață digitală trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:
  • veniturile anuale din servicii digitale furnizate către utilizatori dintr-un stat membru depășesc 7 milioane de euro;
  • compania are peste 100.000 de utilizatori de servicii digitale într-un stat membru, într-un an fiscal;
  • într-un an fiscal se încheie peste 3.000 de contracte comerciale pentru furnizarea de servicii digitale cu utilizatori din statul membru respectiv.
 • introduce noi reguli privind alocarea profiturilor către sediul permanent, principiul fundamental fiind că impozitarea trebuie efectuată acolo unde se creează valoarea. Alocarea profiturilor către sediul permanent se bazează pe o analiză funcțională, și se au în vedere criterii suplimentare specifice pentru identificare activităților economice semnificative din punct de vedere economic (de exemplu, colectarea, stocarea, procesarea datelor, vânzarea de spațiu publicitar online etc).

Termenul de transpunere avut în vedere este 31 decembrie 2019, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020.

Această propunere reprezintă soluția pe termen lung preferată de Comisie.

Totodată se intenționează preluarea acestor reguli în Directiva privind baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) – inițiativă propusă deja de CE și adoptată de Parlamentul European (PE) – aici puteți consulta buletinul nostru informativ pe acest subiect

Propunerea de Directivă a Consiliului European privind sistemul comun al impozitului pe servicii digitale aplicat asupra veniturilor rezultate din prestarea anumitor servicii digitale

 • introduce un impozit unic pe serviciile digitale (în limba engleză digital single tax - DST) care va fi aplicat asupra veniturilor rezultate din prestarea anumitor servicii digitale;
 • impozitul unic pe serviciile digitale este de 3% și se va aplica asupra veniturilor brute rezultate din:
  • plasarea pe o interfață digitală a unor servicii de publicitate;
  • punerea la dispoziția utilizatorilor a unei interfețe digitale multilaterale care să permită utilizatorilor să interacționeze unii cu alții, și care poate facilita furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii între aceștia;
  • transmiterea datelor colectate despre utilizatori și generate din activitățile acestora pe interfețe digitale.
 • impozitul se va aplica tuturor companiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:
  • veniturile globale anuale depășesc 750 de milioane de euro la nivelul grupului;
  • veniturile anuale din prestarea de servicii digitale în UE depășesc 50 de milioane de euro.
 • contribuabilii vizați de acest impozit depun o declarație privind DST pentru fiecare perioadă fiscală. Declarația se depune în format electronic în termen de 30 de zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei fiscale acoperite de declarație.

Această propunere reprezintă soluția pe termen scurt a Comisiei. În expunerea de motive a acestei inițiative se menționează înființarea unui mecanism de simplificare, după modelul ghișeului unic (în limba engleză One-Stop-Shop).

Recomandarea Comisiei pentru modificarea convențiilor fiscale, privind impozitarea companiilor cu o prezență digitală semnificativă

 • propune modificarea convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de statele membre cu state terțe, în scopul extinderii conceptul de sediu permanent astfel încât să includă și prezența digitală semnificativa, precum și introducerea unor norme de alocare a profiturilor către acest tip de sediu permanent.
[Sursa: Informațiile publicate pe site-ul Comisiei Europene]

 

De reținut

Comisia Europeană a inițiat normele privind impozitarea activităților digitale în Uniunea Europeana, iar soluțiile prezentate sunt:

 • implementarea unei Directive privind sediul permanent digital, care ar urma să fie inclusă în negocierea Directivei CCCTB (soluția pe termen lung);
 • implementarea unui impozit intermediar pe serviciile digitale (soluția pe termen scurt);
 • recomandarea către statelele membre de a-și modifica convențiile de evitare a dublei impuneri pentru a implementa reguli privind sediul permanent digital și privind alocarea profiturilor din activitățile digitale.

Propunerile legislative incluse în acest pachet urmează să fie înaintate Consiliului European spre adoptare și Parlamentului European spre consultare.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us