Principalele schimbări legislative instituite prin Ordonanța de Urgență nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Codului fiscal

Pe scurt

În data de 23 mai 2019 s-a publicat și a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În detaliu

Modificarea, în anumite situații, a termenului-limită de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) şi a termenului de plată anticipată a acestei contribuții, pentru obligațiile aferente perioadei 2014 - 2017

 • Ordonanța stabilește prelungirea termenului de plată pentru sumele stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise şi comunicate de organul fiscal competent între data de 15 martie 2019, inclusiv, și data de 23 mai 2019 (data intrării în vigoare a OUG nr. 31/2019), inclusiv, pentru definitivarea CASS datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017. Termenul-limită de plată instituit de OUG nr. 31/2019 este de 120 de zile de la data de 23 mai 2019. Pentru plata cu anticipație a acestor sume se acordă o bonificație de 10%, dacă acestea sunt plătite integral în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 31/2019, mai precis până la data de 21 iulie 2019. Bonificația de 10% se scade direct din sumele de plată.
 • În plus, OUG nr. 31/2019 prevede că pentru sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuale emise și comunicate de organul fiscal competent după data de 23 mai 2019, pentru definitivarea CASS datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017, termenul-limită de plată este de 120 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. Pentru plata cu anticipație a acestor sume se acorda o bonificație de 10%, dacă acestea sunt achitate integral în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. Și în acest caz bonificația de 10% se scade direct din sumele de plată.
 • Procedura de aplicare a acestor prevederi se va aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care se va emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 31/2019 (adică până la data de  21 iunie 2019).

 

Anularea, în anumite situații, a CASS şi a obligațiilor fiscale accesorii aferente

 • Ordonanța prevede, de asemenea,  anularea CASS și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorate de persoanele fizice pentru care baza lunară sau, după caz, baza anuală de calcul a CASS a fost stabilită/întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, sau la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017. Mai exact, se anulează deciziile de impunere emise în cazul persoanelor fizice care în perioada 1 iulie 2015 - 31 decembrie 2017 nu au realizat venituri sau au realizat venituri - din categoriile prevăzute de legislația fiscală - sub valoarea bazei lunare de calcul a CASS reprezentată de salariul de baza minim brut pe țară și pentru care autoritățile fiscale au emis decizii de impunere cu privire la CASS datorată.
 • De asemenea, pentru aceeași perioadă, organul fiscal nu va mai emite astfel de decizii de impunere în vederea stabilirii CASS de plată, dacă acestea nu au fost emise încă.
 • Anularea obligațiilor fiscale menționate anterior se va efectua din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale.
 • Procedura de aplicare a acestor prevederi se va aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea ANAF, care se va emite până la data de  21 iunie 2019 (adică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 31/2019).

 

Reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru alimentele de înaltă valoare calitativă

 • De la data de 1 iunie 2019 se introduce cota redusă de TVA de 5%  pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
 • Cu excepția livrărilor către consumatorii finali, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă.

 

[Sursa: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 403/23 mai 2019]

De reținut

Principalele măsuri instituite prin OUG nr. 31/2019 sunt:

 • Modificarea termenului-limită de plată a CASS şi a termenului de plată anticipată a acestei contribuții, pentru deciziile de impunere pentru stabilirea contribuției aferente perioadei 2014 – 2017, emise începând cu data de 15 martie 2019;
 • Anularea CASS și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele fizice care nu au realizat venituri sau au realizat venituri - din categoriile prevăzute de legislația fiscală - sub valoarea bazei lunare de calcul a CASS și pentru care baza lunară sau, după caz, baza anuală de calcul a CASS a fost stabilită/întregită la nivelul  salariului de bază minim brut pe țară, sau la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară, pentru perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017;
 • Reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de MADR. Ar trebui analizat în ce măsură aplicarea diferențiată a cotelor reduse de TVA pentru produse alimentare poate fi interpretată ca încălcând neutralitatea TVA. Ar trebui avute în vedere și condițiile de aplicare a cotei reduse de 5%, în baza legislației specifice privind autorizarea acestor produse.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us