Opinia Avocatului General confirmă imposibilitatea deducerii TVA în lipsa unei facturi

27/06/18

Pe scurt

Recent au fost publicate concluziile Avocatului General în cauza C‑664/16 Lucrețiu Hadrian Vădan împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care statuează faptul că TVA nu se poate deduce în lipsa unei facturi.

În detaliu

În speța dezbătută, Lucrețiu Hadrian Vădan este o persoană fizică română care a vândut imobile noi și terenuri construibile în perioada 2006-2009, depășind în luna iunie 2006 plafonul de scutire de la obligația înregistrării în scopuri de TVA, și anume 200.ooo RON pentru întreprinderi mici. În anul 2011, autoritățile fiscale române au considerat că Vădan devenise persoană impozabilă în scopuri de TVA începând cu luna august 2006 și, ca atare, l-au înregistrat din oficiu în scopuri de TVA, impunându-i obligații fiscale suplimentare constând în TVA colectată aferentă livrărilor respective. Cu toate acestea, lui Vădan nu i s-a permis exercitarea dreptului de deducere a TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în legătură cu activitatea economică derulată, pe motiv că acesta nu ținuse evidența contabilă a achizițiilor efectuate și nu deținea facturile aferente, astfel încât să poată determina cuantumul TVA de dedus.

 

Avocatul General a conchis că, în lipsa evidenței contabile și a facturilor de achiziții, TVA nu se poate deduce pe baza unui raport întocmit de experți desemnați de instanța de trimitere pentru a estima valoarea achizițiilor efectuate, având în vedere că există un interval de timp semnificativ între data achizițiilor și data exercitării dreptului de deducere a TVA.

[Sursa: Concluziile avocatului general în Cauza C‑664/16 Lucrețiu Hadrian Vădan împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba „Cerere de decizie preliminară – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 167, 168, 178, 179 și 273 – Principiul neutralității TVA‑ului – Dreptul de deducere a taxei achitate în amonte – Cerințe de fond – Cerințe de formă – Lipsa facturilor”, publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 30 mai 2018]

De reținut

Această concluzie subliniază că, pentru achiziții a căror valoare nu este cunoscută (neînregistrate în contabilitate și pentru care nu se dețin facturi), persoanele impozabile nu pot utiliza rapoarte de expertiză pentru stabilirea prețului bunurilor/serviciilor achiziționate, în vederea deducerii TVA aferente.

În măsura în care Curtea va urma concluziile Avocatului General, este important de reținut că o astfel de hotărâre ar putea fi extinsă asupra tuturor cazurilor în care cuantumul TVA de dedus nu poate fi stabilit.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us