Nu este necesară dovada exportului pentru aplicarea scutirii de TVA în cazul prestărilor de servicii legate direct de exportul de bunuri

Pe Scurt

Recent au fost publicate concluziile Avocatului General al Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C‑495/17 Cartrans Spedition SRL, care statuează faptul că nu este necesară dovada exportului pentru aplicarea scutirii de TVA în cazul prestărilor de servicii legate direct de exportul de bunuri.

In detaliu

În speța dezbătută, Cartrans Spedition SRL este un operator român de intermediere de servicii de transport rutier, care a transportat bunuri din România în afara Uniunii Europene. Cartrans a aplicat scutirea de TVA aferentă prestărilor de servicii legate direct de exportul de bunuri, pe bază de carnete TIR (care certificau realizarea unui tranzit vamal de la un birou vamal de plecare până la un birou vamal de destinație) și de scrisori de trăsură CMR. Întrucât Cartrans nu a prezentat la inspecția fiscală  contractul încheiat cu beneficiarul, documentele specifice de transport și documente din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate, autoritățile competente din România i-au respins societății dreptul de a aplica scutirea de TVA.

Potrivit Avocatului General, deși carnetul TIR nu dovedește că mărfurile transportate au fost exportate, în vederea aplicării scutirii, contribuabilii nu trebuie să facă dovada exportului bunurilor transportate, ci doar dovada legăturii directe dintre transportul și exportul bunurilor, care poate consta în carnetul TIR.

Avocatul General consideră că, atât timp cât nu există un caz dovedit de fraudă și / sau atât timp cât condițiile de fond sunt îndeplinite, respingerea scutirii pe motivul neîndeplinirii unor condiții de formă este contrară principiului neutralității TVA și principiului proporționalității. Chiar și presupunând că deținerea documentelor din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate ar constitui o condiție de fond pentru aplicarea scutirii de TVA aferente prestărilor de servicii legate direct de exportul de bunuri, simplul fapt că legislația românească nu precizează aceste documente poate contraveni principiului securității juridice.

[Sursa: Concluziile Avocatului General în cauza C‑495/17 Cartrans Spedition SRL - Scutiri – Servicii de transport legate de exportul de bunuri – Dovada că bunurile au fost transportate în afara teritoriului Uniunii – Regimul prevăzut de Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri – Carnete TIR, publicate pe site-ul Curia.europa.eu, în data de 12 iulie 2018]

De Reținut

Această concluzie subliniază că prestările de servicii legate direct de exportul de bunuri pot fi scutite de TVA, inclusiv în lipsa dovezii exportului bunurilor transportate (de exemplu, doar pe baza documentelor de transport).

În măsura în care Curtea va urma concluziile Avocatului General, este important de reținut că o astfel de hotărâre ar putea fi extinsă asupra tuturor prestărilor de servicii legate direct de exporturi / importuri de bunuri, în vederea aplicării scutirii de TVA.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us