Nomenclatura combinată aplicabilă de la 1 ianuarie 2018

01/11/17

Pe scurt

Nomenclatura Combinată în vigoare de la 1 ianuarie 2018 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

În detaliu

Principalele categorii de bunuri asupra cărora noile modificări au impact, prin introducerea unor noi coduri tarifare, sunt următoarele:

  • țigarete electronice (codul tarifar 8543 70 70);
  • nicotina și sărurile, eterii, esterii și alți derivați ai acesteia (codul tarifar 2939 79 10);
  • anumite produse ale industriei chimice care conțin nicotină (codul tarifar 3824 99 56);
  • cerneluri de imprimat (codul tarifar 3215 11 00 si 3215 19 00).

Astfel, de la 1 ianuarie 2018, vor trebui utilizate noile coduri tarifare pentru operațiuni vamale, pentru declarațiile Intrastat și pentru operațiunile cu produse accizabile.

[Sursă: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1925 al Comisiei din 12 octombrie 2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L282 din 31 octombrie 2017]

 

De reţinut

Pentru a preîntâmpina eventuale erori sau nereguli privind încadrarea tarifară a bunurilor în cadrul raportărilor Intrastat și pentru operațiunile vamale și cele referitoare la produsele accizabile vizate, vă recomandăm verificarea codurilor tarifare, precum și realizarea conversiei acestora, astfel încât să utilizați codurile tarifare corecte începând cu 1 ianuarie 2018.

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Tel: +40 21 225 3708

Daniel Anghel

Tax and Legal Services Leader, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partner, Tax Services

Tel: +40 21 225 37 94

Ionuţ Sas

Partner, Tax Services, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner

Tel: +40 21 225.3708

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partener, Consultanță fiscală

Tel: +40 21 225.3794

Ionuţ Sas

Partener, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Follow us