Nomenclatura combinată aplicabilă de la 1 ianuarie 2018

01/11/17

Pe scurt

Nomenclatura Combinată în vigoare de la 1 ianuarie 2018 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

În detaliu

Principalele categorii de bunuri asupra cărora noile modificări au impact, prin introducerea unor noi coduri tarifare, sunt următoarele:

  • țigarete electronice (codul tarifar 8543 70 70);
  • nicotina și sărurile, eterii, esterii și alți derivați ai acesteia (codul tarifar 2939 79 10);
  • anumite produse ale industriei chimice care conțin nicotină (codul tarifar 3824 99 56);
  • cerneluri de imprimat (codul tarifar 3215 11 00 si 3215 19 00).

Astfel, de la 1 ianuarie 2018, vor trebui utilizate noile coduri tarifare pentru operațiuni vamale, pentru declarațiile Intrastat și pentru operațiunile cu produse accizabile.

[Sursă: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1925 al Comisiei din 12 octombrie 2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L282 din 31 octombrie 2017]

 

De reţinut

Pentru a preîntâmpina eventuale erori sau nereguli privind încadrarea tarifară a bunurilor în cadrul raportărilor Intrastat și pentru operațiunile vamale și cele referitoare la produsele accizabile vizate, vă recomandăm verificarea codurilor tarifare, precum și realizarea conversiei acestora, astfel încât să utilizați codurile tarifare corecte începând cu 1 ianuarie 2018.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra  Târlescu

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us