Nomenclatura combinată aplicabilă de la 1 ianuarie 2019

Pe scurt

Nomenclatura combinată în vigoare de la 1 ianuarie 2019 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

In detaliu

Modificările au impact, prin introducerea unor noi coduri tarifare, asupra principalelor categorii de bunuri de mai jos:

  • anumite produse din aliaje de aluminiu - coduri tarifare noi 7606 12 11 si 7606 12 19;
  • anumite nevertebrate acvatice – cod tarifar nou 0308 30 80;
  • uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase (altele decât uleiurile brute) – cod tarifar nou 2710 12 50;
  • mașini și aparate de imprimat tip offset – coduri tarifare noi 8443 13 32, 8443 13 34, 8443 13 38.

De la 1 ianuarie 2019 trebuie utilizate noile coduri tarifare pentru operațiunile vamale, pentru declarațiile Intrastat și pentru operațiunile cu produse accizabile, după caz.

[Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1602 al Comisiei din 11 octombrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L273 din 31 octombrie 2018 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:273:FULL&from=EN ]

De reținut

Începând cu 1 ianuarie 2019, în România nivelul accizelor se majorează atât pentru produsele accizabile armonizate, cât și pentru produsele accizabile nearmonizate. Lista actualizată poate fi consultată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L ]. Toate drepturile rezervate. PwC și PricewaterhouseCoopers semnifică rețeaua de firme PwC și/sau una sau mai multe firme individuale membre ale acesteia, fiecare fiind persoană juridică cu statut independent. Vă rugăm să accesați site-ul www.pwc.com/structure pentru mai multe detalii. Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlul de recomandări generale în probleme de interes și nu constituie consultanță profesională. Nu se recomandă să acționați pornind de la informațiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanță profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declarație sau garanție (explicită sau implicită) cu privire la acuratețea sau integralitatea informațiilor incluse în acest document și, în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă și nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație de diligență pentru niciun fel de consecință a niciunei hotărâri de a acționa sau nu, luate de dumneavoastră sau orice terț, pe baza informațiilor cuprinse în acest document, și pentru nicio decizie luată pe baza acestora. Scopul PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. PwC este o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de specialiști dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us