Modificări privind contribuțiile la Fondul pentru mediu

Pe scurt

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2019 (Ordonanța nr. 50/2019) introduce o serie de modificări semnificative în ceea ce privește contribuțiile datorate de operatorii economici la Fondul pentru mediu.

În detaliu

Una dintre principalele modificări vizează majorarea ecotaxei pentru pungile din plastic de la 0,10 lei/bucată în prezent la 0,15 lei/bucată. În plus, noile modificări prevăd plata ecotaxei pentru toate tipurile de pungi de transport, cu excepția celor fabricate din materiale care respectă standardul SR EN 13432:2002 (de exemplu, pungile fabricate din materiale biodegradabile și compostabile). Caracteristicile tehnice prin care se vor identifica tipurile de pungi de transport fabricate din materiale care respectă cerințele standardului SR EN 13432:2002, și care nu fac obiectul ecotaxei, urmează a fi stabilite ulterior de către autorități.

O altă modificare introdusă prin noul act normativ este diminuarea de la 3% la 2% a contribuției din veniturile realizate de către deținătorii deșeurilor - persoane fizice sau juridice -  din vânzarea deșeurilor. De asemenea, contribuția de 2% se va reține nu doar pentru veniturile din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, ca până acum, ci pentru veniturile obținute din vânzarea tuturor tipurilor de deșeuri; această contribuție se reține la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să vireze aceste sume la Fondul pentru mediu.

Autoritățile vor introduce și obligații suplimentare pentru mai multe categorii de operatori economici, din întreg lanțul de generare, colectare și reciclare a deșeurilor. Conform noilor reglementări, operatorii economici care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor (colectare/valorificare/salubrizare) și raportează deșeuri în numele operatorilor economici autorizați pentru preluarea responsabilității vor datora o contribuție de 2 lei/kg pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, și cantitățile de deșeuri constatate de Administrația Fondului pentru Mediu.

În plus, operatorii economici care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor (colectare/valorificare/salubrizare) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de deșeuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate în numele operatorilor economici autorizați pentru preluarea responsabilității.

Un alt aspect esențial introdus prin noile reglementări se referă la introducerea unei aplicații informatice în vederea asigurării trasabilității deșeurilor de ambalaje (SIATD). Această aplicație va fi pusă la dispoziție de către Administrația Fondului pentru Mediu și va fi utilizată de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului și de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje, urmărind trasabilitatea deșeurilor de ambalaje în relația dintre aceștia.

Scopul acestei aplicații va fi de monitorizare și de verificare a corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului.  Aplicația se va utiliza începând cu data intrării în vigoare a Ordinului pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, acesta urmând a fi publicat în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței nr. 50/2019.

Nerespectarea obligației de a utiliza aplicația SIATD de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje, respectiv de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, va fi considerată contravenție și se va sancționa cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.

Prin adoptarea Ordonanței au fost reduse obiectivele minime de valorificare/reciclare în vigoare începând din ianuarie 2019, pentru deșeurile de ambalaje. Acestea vor crește însă treptat, anual, începând cu anul 2023.

Modificări intervin și pentru operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, pentru care apar obligațiile de a organiza puncte de preluare pentru toate tipurile de ambalaje primare și de a rambursa consumatorilor garanția bănească aferentă acestor ambalaje.

Reguli specifice vor fi impuse și pentru operatorii economici din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unitățile care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi, care generează din activitatea lor ambalaje folosite sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării. Acești operatori au obligația:

  • să returneze ambalajele folosite pentru care au achitat o garanție bănească, sau
  • să predea ambalajele folosite unor colectori autorizați care fac dovada unui contract valabil încheiat cu o organizație de implementare a răspunderii extinse, sau
  • să predea deșeurile de ambalaje pe tipuri de materiale în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale.

De asemenea, conform noilor prevederi, faptul că organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului înregistrează obligații restante la bugetul Fondului pentru Mediu nu constituie motiv de retragere a licenței de operare acordate de către autoritățile de mediu.

[Sursa: Ordonanța de Urgență nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial nr. 543/2 iulie 2019]

De reținut

Adoptarea Ordonanței nr. 50/2019 aduce numeroase modificări cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, care au un impact direct atât asupra operatorilor economici, cât și asupra organismelor care implementează răspunderea extinsă a producătorului.

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

  • majorarea cuantumului ecotaxei la 0,15 lei/bucată, precum și exceptarea anumitor categorii de pungi de transport de la aplicarea acesteia;
  • diminuarea la 2% a cuantumului contribuției aferente veniturilor obținute din vânzarea deșeurilor, precum și extinderea sferei de aplicare a acesteia la toate categoriile de deșeuri vândute de către colectorii/valorificatorii de deșeuri;
  • implementarea unei aplicații pentru monitorizarea trasabilității tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje, precum și introducerea unei amenzi cuprinse între 80.000 lei și 100.000 lei pentru operatorii care nu utilizează aplicația;
  • diminuarea obiectivelor minime de valorificare/reciclare în vigoare începând din ianuarie 2019, pentru deșeurile de ambalaje;
  • impunerea pentru comercianții cu amănuntul a obligațiilor de a organiza puncte de preluare pentru toate tipurile de ambalaje primare și de a rambursa consumatorilor finali garanția bănească aferentă ambalajelor.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us