Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Modificări legislative majore în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje

Pe Scurt

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 din 17 iulie 2018 aduce numeroase modificări legislative în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Pachetul legislativ a fost elaborat cu scopul de a alinia legislația din România la cea europeană din domeniul gestionării deșeurilor, și urmărește implementarea instrumentelor economice "plăteşte pentru cât arunci", "răspunderea extinsă a producătorului" și "taxa la depozitare", precum și stabilirea responsabilităților tuturor părților implicate, ținând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului economiei circulare. Având în vedere abordarea la nivelul Comisiei Europene, care se reflectă în pachetul economiei circulare, în locul taxei la depozitare se instituie "contribuția pentru economia circulară".

 

In detaliu

I. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

Principalele modificări ale legii de mai sus vizează, în principal, implementarea conceptului de „răspundere extinsă a producătorului”:

 • definirea obligațiilor autorității publice centrale pentru protecția mediului în privința răspunderii extinse a producătorului, a rolurilor și responsabilităților părților implicate și a obiectivelor de gestionare a deșeurilor;
 •  precizarea condițiilor ce trebuie îndeplinite de producătorii sau organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, și anume:
 • desfășurarea activității cel puțin la nivelul unui județ,
 • gestionarea unei game de produse și materiale bine definite,
 •  deținerea resurselor financiare și operaționale suficiente;
 •  precizarea obligațiilor autorităților administrației publice locale, de exemplu, obligativitatea implementării, începând cu 1 ianuarie 2019, a principiului ”plătește pentru cât arunci”.

II. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Ordonanța de urgență aduce modificări semnificative cu impact asupra întregului lanț implicat în punerea pe piață a bunurilor ambalate / ambalajelor de desfacere și, implicit, în gestionarea deșeurilor de ambalaje, principalele aspecte vizate fiind:

 • introducerea unor noi definiții, și anume: „deșeurile de ambalaje din comerț și industrie”, „a face disponibil pe piaţa naţională”, “sistem garanţie-returnare”;
 • majorarea obiectivelor - globale și pentru fiecare tip de material în parte - de valorificare / reciclare a deșeurilor de ambalaje, de la data de 1 ianuarie 2019;
 •  modificarea, de la data de 1 ianuarie 2019, a modalității de îndeplinire a obiectivelor  de valorificare / reciclare a deșeurilor de ambalaje:
 • individual – doar prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională, în anumite condiții, sauprin intermediul unei  organizații de implementare a răspunderii extinse a producătorilor.
 • Până la 31 decembrie 2018, sistemul de atingere a obiectivelor în mod individual va cuprinde în continuare gestionarea atât a deșeurilor provenite din activitatea proprie, cât și a celor preluate de la terți.
 •  stabilirea unor noi condiții de autorizare a organizațiilor de implementare a răspunderii extinse a producătorilor și a obligațiilor acestora. Procedura detaliată de autorizare a acestor organizații va fi stabilită ulterior de autorități, printr-un act normativ separat;
 • înregistrarea operatorilor economici care gestionează ambalaje și deșeuri de ambalaje la Administrația Fondului pentru Mediu prin depunerea primei declarații la Fondul pentru mediu.
 • stabilirea unor obligații pentru operatorii economici care comercializează produse ambalate către consumatorii finali, în spații de vânzare cu suprafață medie și mare, de exemplu:
 •  să ofere consumatorilor posibilitatea de a alege, la achiziție, produse ambalate în ambalaje reutilizabile ori de unică folosință,
 • să asigure pentru consumatori puncte de preluare și rambursare a garanției bănești.
 • Din perspectiva legislației de mediu, acești operatori economici nu vor fi considerați colectori de deșeuri pentru ambalajele preluate de la consumatorii finali.
 • modificarea regimului ambalajelor reutilizabile, precum și reglementarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile;
 • stabilirea unor noi sancțiuni, majorarea amenzilor aplicate pentru neîndeplinirea obligațiilor care revin părților implicate în gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, și stabilirea unor atribuții de constatare a contravențiilor și în sarcina Administrației Fondului pentru Mediu.

Prevederi specifice privind regimul ambalajelor reutilizabile

 • Se prevede că ambalajele reutilizabile vor circula fie pe baza unui sistem de schimb (conform reglementărilor contabile și fiscale), fie prin achitarea de către beneficiari a unei garanții bănești în schimbul ambalajelor primite.
 • De la data de 31 martie 2019, cuantumul garanției bănești va fi de 0,5 lei  /ambalaj, pentru ambalajele primare reutilizabile. Valoarea poate fi actualizată de către autoritatea centrală pentru protecția mediului, la propunerea mediului de afaceri.
 • Până la data de 1 ianuarie 2021,  în baza unei analize a eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a  impactului asupra companiilor mici și mijlocii, autoritățile au obligația de a stabili un sistem de garanție – returnare aplicabil ambalajelor primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l.
 • Sunt prevăzute obligații suplimentare pentru operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile, printre care:
 • obligația de a organiza preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze, începând cu anul 2019, un procentaj de returnare a acestora de cel puțin 90%, și
 • obligația de a marca pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma „ambalaj reutilizabil”.

De asemenea, toți operatorii economici care introduc pe piață bunuri ambalate sunt obligați ca, începând cu data de 1 ianuarie 2020, să aibă un procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile de cel puțin 5% din totalul ambalajelor utilizate la introducerea pe piață a produselor lor, procentaj ce trebuie să crească anual cu 5% până în anul 2025.

Operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, cei care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării, operatorii care introduc pe piață ambalaje de desfacere și cei care dau spre închiriere ambalaje sunt, de asemenea, responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatorii finali a deșeurilor de ambalaje. Aceștia au obligația de a implementa schema privind răspunderea extinsă a producătorului, de a asigura reciclarea ori valorificarea ambalajelor primare returnate care au devenit deșeuri.

Obligații suplimentare sunt prevăzute și pentru operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje reutilizabile, în special referitoare la informarea consumatorilor cu privire la valoarea garanției bănești, precum și la preluarea ambalajelor reutilizabile.

III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Principala modificare se referă la implementarea principiului economiei circulare, prin înlocuirea taxei de depozitare cu o contribuție pentru economia circulară, ce se va încasa de la proprietarii ori administratorii de depozite de deșeuri municipale. Spre deosebire de vechea taxă de depozitare (80 lei / tonă pentru anul 2017 și la 120 lei / tonă începând din 2018), cuantumul contribuției pentru economia circulară este redus la 30 lei / tonă pentru anul 2019, și la 80 lei / tonă începând cu anul 2020.

Prevederile OUG 74/2018 au intrat în vigoare la data de 19 iulie 2018, cu excepția celor referitoare la definirea și cuantumul contravențiilor prevăzute de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării actului normativ modificator.

[Sursa: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; publicată în Monitorul Oficial nr. 630/19.07.2018]
 

De Reținut

OUG 74/2018 aduce numeroase modificări legislative în legislația de mediu, în special în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Cele mai importante amendamente se referă la următoarele aspecte:

 • implementarea conceptului de răspundere extinsă a producătorului;
 • majorarea obiectivelor de valorificare / reciclare a deșeurilor de ambalaje;
 • modificarea modalității de îndeplinire în mod individual a obiectivelor  de valorificare / reciclare a deșeurilor de ambalaje începând cu 1 ianuarie 2019, și anume doar prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională;
 • instituirea obligației pentru toți operatorii economici care introduc pe piață bunuri ambalate de a avea, începând cu 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile de cel puțin 5% din totalul ambalajelor utilizate, procentaj ce trebuie să crească anual cu 5% până în anul 2025;
 • modificarea regimului ambalajelor reutilizabile, și reglementarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile;
 • stabilirea unor noi sancțiuni și majorarea amenzilor aplicate pentru neîndeplinirea obligațiilor care revin părților implicate în gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
 • definirea contribuției pentru economia circulară și reducerea cuantumului acesteia.

Având în vedere complexitatea modificărilor legislative adoptate, este indicat să analizați în detaliu consecințele pe care acestea le pot avea asupra activității dumneavoastră. Mai exact, vă recomandăm revizuirea sau elaborarea - după caz - procedurilor interne, pentru a vă conforma noilor cerințe impuse de legiuitor. Puteți avea în vedere și eventuala renegociere a contractelor dumneavoastră cu furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii cu relevanță în domeniul gestionării ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, pentru a vă asigura că prevederile contractuale și documentația elaborată respectă noile prevederi legislative.

 

Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionuț Simion

Ionuț Simion

Partner, Clients & Markets Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitiriță

Andreea Mitiriță

Partner, Tax Services, Romania

Follow us