Modificări aduse Codului fiscal privind baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate

04/08/17

Pe scurt

Prin Ordonanţa Guvernamentală nr. 4/2017 sunt aduse modificări Legii nr. 227/2015, cu privire la baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, în anumite situaţii.

În detaliu

Baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate, datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora

Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale şi contribuța de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora pentru  veniturile salariale sau asimilate salariilor realizate de persoanele fizice în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau timp parțial, al cărui nivel este sub salariul minim brut pe țară, este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează aceste contribuţii, aferent numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

Excepţii

Noile prevederi legislative nu se aplică următoarelor categorii de persoane salariate:

a)    elevi sau studenţi, cu vârsta de până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

b)    ucenici, potrivit legii, cu vârsta de până la 18 ani;

c)    persoane cu dizabilităţi care, potrivit legii, au posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d)    pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu anumite excepţii;

e)    persoane care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri de natură salarială în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

În vederea aplicării excepţiilor de mai sus, angajatorii au obligaţia de a solicita documente justificative categoriilor de persoane fizice menţionate la punctele a), c) şi d), urmând ca pentru persoanele fizice prevăzute la  punctul e) să se stabilească procedura de aplicare, prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Prevederile acestei ordonanțe intră în vigoare la data de 1 august 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2017.

[Sursa: Ordonanţa Guvernamentală nr. 4/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 598 în data de 25 iulie 2017]

De reţinut

  • Baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară, pentru persoanele fizice al căror câştig salarial lunar brut este sub nivelul salariului minim brut pe ţară.
  • Noile prevederi se aplică  anumitor categorii de persoane salariate.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra  Târlescu

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us