Modificări și clarificări referitoare la sistemul privind plata defalcată a TVA

30/12/17

Pe scurt

Au fost publicate Legea nr. 275/2017 (“Legea”) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, precum și Decretul nr. 1309/2017 privind promulgarea Legii, prin care se aduc modificări și completări referitoare la sistemul privind plata defalcată a TVA („sistemul”).

În detaliu

Principalele clarificări și modificări, aplicabile începând cu 2018, se referă la următoarele aspecte:

1.       Cine va aplica sistemul?

Sistemul va fi aplicat cu caracter obligatoriu de către următoarele categorii de contribuabili:

1.1 contribuabilii care înregistrează la data de 31 decembrie 2017 obligații TVA restante conform Codului de procedură fiscală (cu excepția suspendării executării silite prin depunerea unei scrisori de garanție bancară) și care nu le achită până la data de 31 ianuarie 2018:

 • mari contribuabili  - în cuantum mai mare de 15.000 lei;
 • contribuabili mijlocii - în cuantum mai mare de 10.000 lei;
 • restul contribuabililor - în cuantum mai mare de 5.000 lei.

1.2 contribuabilii care înregistrează începând cu data de 1 ianuarie 2018 obligații TVA restante conform Codului de procedură fiscală (cu excepția suspendării executării silite prin depunerea unei scrisori de garanție bancară) și care nu le achită în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, în aceleași cuantumuri de mai sus;

1.3 contribuabilii aflați în insolvență sau în procedura de prevenire a insolvenței.

Sistemul va putea fi aplicat, în continuare, în mod opțional, de către toți contribuabilii eligibili care nu vor avea obligația de a aplica sistemul.

2.      Cine va fi obligat să notifice aplicarea sistemului?

Contribuabilii obligați să notifice autoritățile competente asupra aplicării sistemului sunt următorii:

 • contribuabilii care intră sub incidența procedurii de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017 -  până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat în insolvență;
 • contribuabilii care vor opta pentru aplicarea sistemului.

3.      De când se va aplica sistemul?

Aplicarea sistemului privind plata defalcată a TVA va avea caracter obligatoriu pentru următorii contribuabili:

 • categoria 1.1 de mai sus - începând cu 1 martie 2018;
 • categoria 1.2 de mai sus - începând cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile de mai sus;
 • categoria 1.3 de mai sus:
  • pentru persoanele aflate în situația respectivă la data de 31 decembrie 2017 - începând cu 1 martie 2018;
  • pentru persoanele aflate în situația respectivă după data de 31 decembrie 2017 și nu depun notificarea prevăzută de lege - începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care autoritățile constată că persoana nu a notificat aplicarea sistemului.

4.      De când se va putea renunța la aplicarea sistemului?

Renunțarea la aplicarea sistemului se va face astfel:

 • pentru persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului – la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au optat pentru aplicarea sistemului (dacă nu va exista obligația aplicării sistemului);
 • pentru persoanele care au fost obligate la aplicarea sistemului:
  • pentru persoanele ce au înregistrat obligații fiscale - după o perioadă de minimum șase luni;
  • pentru persoanele care au fost sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență - după ieșirea de sub incidența acestei legi, dacă nu va exista obligația aplicării sistemului ca urmare a cumulării obligațiilor restante.

5.      Cum vor fi afectate persoanele care vor efectua achiziții de la cei care vor aplica sistemul?

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care nu vor aplica sistemul vor avea obligația de a efectua plata defalcat pentru achizițiile efectuate de la contribuabili care vor aplica sistemul.

Următoarele categorii de contribuabili care nu vor aplica sistemul nu vor avea obligația de a efectua defalcat plata TVA pentru achizițiile efectuate de la contribuabili care vor aplica sistemul:

 • persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;
 • persoanele nestabilite în România din perspectiva TVA și neînregistrate în scopuri de TVA;
 • instituțiile publice.

6.      Cum va fi sancționată aplicarea incorectă a sistemului?

În cazul în care beneficiarii nu vor achita taxa în contul de TVA al furnizorului, furnizorul va avea dreptul de a vira/depune taxa în contul de TVA propriu.

Beneficiarii nu vor mai fi sancționați pentru neachitarea taxei în contul de TVA al furnizorului, dacă furnizorul va face dovada virării/depunerii taxei în contul de TVA propriu.

În cazul în care beneficiarii nu vor achita taxa în contul de TVA al furnizorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plății eronate, iar furnizorul nu va vira/depune taxa în contul de TVA propriu în cadrul aceluiași termen, beneficiarii vor fi sancționați cu 0,06%/zi din valoarea TVA.

7.      Ce plăți specifice vor fi exceptate de la aplicarea sistemului?

Plățile specifice pentru care nu se va aplica sistemul vor fi următoarele:

 • plățile care nu se efectuează direct de la beneficiar către furnizor/prestator;
 • plățile în natură;
 • plățile efectuate prin compensare;
 • plățile reprezentând TVA decontate între membrii unui grup fiscal unic;
 • plățile într-un cont de garanții, escrow sau alt cont similar la dispoziția furnizorului/prestatorului (care nu va aplica sistemul);
 • plățile în cazul finanțărilor acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor.

8.      Care va fi termenul pentru virarea/depunerea TVA în contul TVA propriu?

Termenul în care contribuabilii vor fi obligați să vireze/depună taxa în contul de TVA propriu va fi de 30 de zile lucrătoare pentru anumite operațiuni prevăzute de lege (e.g. încasările prin carduri de credit / debit sau substitute de numerar, încasări și plăți în numerar); această obligație nu le va reveni contribuabililor care au înființate popriri asupra conturilor.

9.      În ce condiții va fi permisă debitarea contului TVA?

Nu va mai fi necesară aprobarea ANAF pentru debitarea contului de TVA (în situațiile permise de lege). De asemenea, debitarea contului TVA va fi permisă pentru plata oricăror obligații bugetare (nu doar a obligațiilor TVA).

10.  În ce condiții va fi permisă executarea silită a contului TVA?

Contul de TVA va putea fi executat silit pentru plata oricăror obligații bugetare restante (nu doar a obligațiilor TVA).

[Sursa: Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și Decretul nr. 1309/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036 din data de 28 decembrie 2017]

 

De reținut

Începând cu 1 ianuarie 2018:

 • aplicarea sistemului va fi obligatorie pentru plătitorii de TVA cu obligații TVA restante și/sau aflați în insolvență, respectiv opțională pentru restul categoriilor de contribuabili eligibili;
 • contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care nu vor aplica sistemul vor avea obligația de a efectua plata defalcat pentru achizițiile efectuate de la contribuabili care vor aplica sistemul.

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L ]. Toate drepturile rezervate. PwC și PricewaterhouseCoopers semnifică rețeaua de firme PwC și/sau una sau mai multe firme individuale membre ale acesteia, fiecare fiind persoană juridică cu statut independent. Vă rugăm să accesați site-ul www.pwc.com/structure pentru mai multe detalii. Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlul de recomandări generale în probleme de interes și nu constituie consultanță profesională. Nu se recomandă să acționați pornind de la informațiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanță profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declarație sau garanție (explicită sau implicită) cu privire la acuratețea sau integralitatea informațiilor incluse în acest document și, în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă și nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație de diligență pentru niciun fel de consecință a niciunei hotărâri de a acționa sau nu, luate de dumneavoastră sau orice terț, pe baza informațiilor cuprinse în acest document, și pentru nicio decizie luată pe baza acestora. Scopul PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. PwC este o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de specialiști dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us