Modificări ale legislației vamale

Pe Scurt

Pe 30 iulie 2018 a fost publicat Regulamentul Delegat UE 2018/1063 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat UE 2015/2446 de aplicare a Codului Vamal al Uniunii („Regulamentul”). De asemenea, Comisia Europeană a actualizat și Anexa A a Ghidului consultativ cu privire la definiția exportatorului ( „Ghidul”) care aduce clarificări în ceea ce privește nivelul de flexibilitate al persoanelor definite ca exportatori din punct de vedere vamal.

In detaliu

Noua definiție a exportatorului

Principala modificare care aduce schimbări majore în domeniul vamal se referă la o definiție mai  permisivă a exportatorului, în ceea ce privește stabilirea calității de exportator din punct de vedere vamal a unei persoane.

Vechea definiție cerea ca exportatorul să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii, să dețină un contract cu un destinatar dintr-o țară terță și să aibă competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate în afara teritoriului vamal, sau  
  • în alte cazuri, persoana stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care are competența de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinație din afara teritoriului vamal al Uniunii.

Noua definiție prevede că o persoană poate avea calitatea de exportator, dacă îndeplinește următoarele condiții:

  • este  stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii și are competența de a stabili dacă și a stabilit că mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv, sau
  • în cazul neîndeplinirii condițiilor de mai sus, exportatorul poate fi orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care este parte la contractul în baza căruia mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv.

Astfel, noul Regulament, interpretat si raportat la clarificările din Ghid, permite și numirea exportatorului din punct de vedere vamal prin aranjamente contractuale între părți. Prin urmare, noile prevederi sunt extrem de relevante pentru distincția care ar trebui făcută între persoana care poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal și furnizorul care efectuează livrarea de bunuri expediate în afara Uniunii Europene, pentru care este aplicabilă scutirea de TVA la export.

Alte modificări

Alte modificări importante sunt:

  • exportul de produse accizabile cu statut de mărfuri unionale permite plasarea acestora sub regimul de tranzit extern. Această prevedere va facilita și supravegherea de către autoritățile vamale a mișcării produselor accizabile între birourile vamale.
  • dacă, anterior luării unei decizii, autoritățile vamale solicită informații și solicitantul nu le furnizează în termenul limită de 30 de zile, procesul decizional nu se va mai amâna, iar solicitantul nu va mai avea dreptul de a solicita o prelungire a dreptului de a fi ascultat de către autoritățile vamale.
  •  termenul de luare a deciziilor de către autoritățile vamale în cazul rambursării sau remiterii taxelor la import sau export va putea fi prelungit dacă autoritățile vamale nu pot finaliza luarea unei decizii în termenele stabilite în anumite situații specifice (de exemplu, verificare ulterioară a dovezilor de origine, existența unei cauze pendinte la Curtea de Justiție a Uniunii Europene etc.),  doar dacă solicitantul nu se va opune acestei prelungiri.
  • Se reintroduc prevederile specifice privind depozitarea mixtă, aplicabile regimului de destinație finală pentru produsele clasificate la capitolele 27 si 29 din Nomenclatura Combinată (de exemplu, uleiuri brute din petrol).
[Sursa: Jurnalul Oficial nr. 192/1 din 30.07.2018 – Regulamentul Delegat (UE) 2018/1063 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentul (UE) nr. 952/2013 a Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului Vamal; Ghidul Exportatorului publicat pe site-ul Comisiei Europene privind Uniunea Vamală, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_code/guidance_definition_exporter_en.pdf]

De Reținut

Cea mai importantă modificare adusă de noul Regulament vizează definiția exportatorului, prin care condițiile de stabilire a calității de exportator din punct de vedere vamal devin mai permisive. Întrucât Ghidul are o natură explicativă și ilustrativă, neavând caracter de lege, abordarea autorităților vamale poate fi diferită în practică.

Se face o distincție între conceptul de exportator / expeditor din punct de vedere vamal și cel de furnizor care efectuează livrări de bunuri transportate în afara teritoriului Uniunii Europene. Recomandăm deci societăților implicate în exporturi directe sau ca parte a unor livrări succesive cu bunuri să reanalizeze implicațiile vamale și de TVA pentru a aplica în mod corect scutirile de TVA, precum și pentru a evita întârzieri în efectuarea operațiunilor vamale. Echipa PwC vă poate oferi asistență în realizarea unei astfel de analize.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us