Modificări aduse Codului fiscal

04/04/18

Pe scurt

S-a publicat Legea 72/2018, prin care se aduc modificări Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe venit, contribuțiile sociale și taxa pe valoarea adăugată.

 

În detaliu

Impozitul pe profit

Pierderea netă înregistrată în cazul cesiunii de creanțe, determinată ca diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanței cesionate, este deductibilă în limita a 30%. Anterior, această limită se aplica la nivelul cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate.

În cazul unei cesiuni ulterioare a creanței de către cesionar, pierderea netă înregistrată de acesta se va determina ca diferența dintre noul preț de cesiune și costul de achiziție al creanței.

În cazul creanțelor cesionate de către instituțiile de credit, acoperite parțial sau integral de ajustări pentru pierderi așteptate, sau scoase din evidență în conturi în afara bilanțului, diferența dintre valoarea creanței înstrăinate și prețul de cesiune se va impozita ca element similar veniturilor, în limita a 70%.

Impozitul pe venit si contribuții sociale

1.        Activități independente

Pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate, sunt incluse in categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitată la calculul impozitului pe venit aferent activităților independente și serviciile medicale sub formă de abonament, plătite în interesul personal al contribuabilului, în limita a 400 euro / an pentru fiecare persoană.

Totodată, este eliminată  sintagma „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată”, din cadrul articolului 68, alineatul 5, litera h), care reglementează deductibilitatea cheltuielilor cu primele de asigurări voluntare de sănătate la calculul impozitului pe veniturile obținute din activități independente.

Sunt incluse în categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe venit aferent activităților independente și serviciile medicale sub formă de abonament ce depășesc limita de 400 euro / an în interesul personal al contribuabilului.

2.       Venituri din salarii

Este eliminată sintagma „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată” din cadrul articolelor care reglementează tratamentul fiscal al primelor de asigurare voluntară de sănătate și serviciilor medicale, fie cele suportate de angajator, fie cele suportate de angajat, atât din perspectiva impozitului pe venit, cât și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Taxa pe valoarea adăugată

Începând cu data de 1 aprilie 2018, plafonul de înregistrare în scopuri de TVA a rezidenților se va majora de la 65.000 euro la 88.500 euro. Măsura se va aplica până la data de 31 decembrie 2020. Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și 31 martie 2018, au fost adoptate dispoziții tranzitorii.

[Sursa: Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018]

 

De reținut

Impozitul pe profit

Pierderea netă rezultată în urma cesiunii de creanță, calculată ca diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanței cesionate, este deductibilă în limita a 30%.

În cazul instituțiilor de credit, 70% din diferența dintre valoarea creanței înstrăinate și prețul de cesiune se impozitează ca element similar veniturilor, în anumite condiții.

Impozitul pe venit și contribuții sociale

Are loc alinierea tratamentului fiscal al serviciilor medicale sub formă de abonament cu cel al primelor de asigurare voluntară de sănătate.

Este eliminată sintagma „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată” din cadrul articolelor care reglementează tratamentul fiscal al primelor de asigurare voluntară de sănătate și serviciilor medicale.

Taxa pe valoarea adăugată

Începând cu data de 1 aprilie 2018, plafonul de înregistrare în scopuri de TVA a rezidenților se va majora de la 65.000 euro la 88.500 euro.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us