Modificarea sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje; noi obligații pentru operatorii economici care introduc pe piață bunuri ambalate

Pe scurt

Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu aduce o serie de clarificări referitoare la modalitățile practice prin care operatorii economici trebuie să își îndeplinească obligațiile cu privire la gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Noul act normativ detaliază mecanismele de implementare a noilor obligații, apărute ca urmare a modificărilor introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, publicată în iulie 2018.

În detaliu

Conform noului act normativ,  proprietarii sau, după caz, administratorii depozitelor de deșeuri municipale și deșeuri din construcții și desființări destinate a fi eliminate prin depozitare în spații autorizate în acest scop vor declara și vor plăti trimestrial contribuția pentru economia circulară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea.

Se clarifică de asemenea entitatea care are responsabilitatea de a achita contribuția în cazul obligației “plătește pentru cât arunci”. Pentru deșeurile municipale și deșeurile din construcții si desființări, entitatea care va plăti contribuția este persoana fizică sau persoana juridică ce încredințează pentru eliminare finală respectivele deșeuri.

Unul dintre aspectele esențiale clarificate prin aceste norme îl reprezintă categoriile de operatori economici implicați în declararea cantităților și tipurilor de ambalaje introduse pe piața din România și obligațiile acestora. Operatorii economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor.

În ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, normele metodologice indică aspectele de avut în vedere de către operatorii economici.

Astfel, contribuția de 2 lei/kg se plătește anual de către operatorii economici pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare cu recuperare de energie și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare. Cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințată spre valorificare se consideră ca fiind greutatea deșeurilor de ambalaje care intră în operația de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanțe.

De asemenea, pentru îndeplinirea în mod individual a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, operatorii economici trebuie să aibă în vedere că acestea pot fi îndeplinite doar prin valorificarea următoarelor tipuri de deșeuri:

  • ambalajele primare reutilizabile devenite deșeuri;
  • ambalajele primare proprii folosite/preluate de la beneficiari, inclusiv ambalajele primare ale produselor  importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare/consum propriu, devenite deșeuri;
  • ambalajele secundare și ambalajele pentru transport utilizate la livrarea mărfii și preluate de la beneficiari, inclusiv ambalajele secundare și ambalajele pentru transport ale produselor  importate pentru utilizare/ consum propriu, devenite deșeuri.

Trasabilitatea deșeurilor de ambalaje este un alt aspect în privința căruia actul normativ clarifică măsurile care trebuie întreprinse de către operatorii economici care intră sub incidența noilor modificări. Astfel, obligația de a stabili lunar și de a deține situații întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pe fiecare tip de material, se va efectua pentru:

a)      cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare reutilizabile;

b)      cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;

c)       cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele secundare și ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;

d)      cantitățile de deșeuri de ambalaje primare, secundare și pentru transport rezultate din ambalajele produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu;

e)       cantitățile de deșeuri de ambalaje din lemn, încredințate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc.

Operatorii economici au obligația să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională, cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare, prin alte forme de valorificare sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie, totale și pe fiecare tip de material, precum și informații cu privire la operatorii economici care au efectuat operațiunea de reciclare sau valorificare.

Pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea în mod individual a obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie deșeurile de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv cele returnate de la beneficiari, trebuie înregistrate în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă și trebuie menținută evidența gestiunii deșeurilor de ambalaje.

Regimul ambalajelor reutilizabile este de asemenea detaliat în noul act normativ.

Astfel, ambalajele reutilizabile care se returnează furnizorilor interni și externi se înregistrează în evidențele contabile în conturi de stocuri distincte, la o valoare justă, iar cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaște numai în baza înregistrărilor existente în evidențele contabile.

De asemenea, începând cu 31 martie 2019, ambalajele primare reutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l utilizate pentru produsele destinate consumului populației trebuie înregistrate în evidențele contabile la valoarea de 0,50 lei/ambalaj.

Noile prevederi introduse fac referire și la tratamentul ambalajelor reutilizabile devenite deșeuri. Astfel, deșeurile de ambalaje din lemn care sunt reciclate în ambalaje din lemn și cele care sunt reparate în vederea reutilizării se consideră a fi introduse pe piață la prima utilizare a acestora după efectuarea operațiilor respective.

Mai mult, în vederea stabilirii obligațiilor trebuie avută în vedere clarificarea adusă de către autorități în ceea ce privește operațiunea de introducere pe piață a unui produs, în sensul că aceasta este rezervată numai unui producător sau importator/persoană juridică care realizează o achiziție intracomunitară. Producătorul este operatorul economic pentru care se proiectează sau se fabrică un produs. Se consideră că introducerea pe piață nu a avut loc când un produs fie este importat ori achiziționat din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea exportului într-o țară terță ori livrării către statele membre de către aceeași persoană juridică, fie se află în locurile de depozitare ale producătorului (sau ale reprezentantului său autorizat stabilit în România) sau ale importatorului, unde produsul nu este încă pus la dispoziție sau nu este livrat în vederea distribuției, consumului sau utilizării, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel.

 [Sursa: Ordinul 149/2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu publicat în Monitorul Oficial nr. 156/27 februarie 2019]

De reținut

Deși normele metodologice recent publicate aduc o serie de clarificări în ceea ce privește obligațiile operatorilor economici implicați pe întreg lanțul de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, trebuie avut în vedere că este nevoie ca mecanismele de implementare a acestora să fie analizate și înțelese în funcție de activitățile specifice desfășurate, astfel încât dificultățile care pot apărea în practică să fie eliminate.

Enumerăm cele mai importante aspecte de avut în vedere de către operatorii economici:

  • stabilirea categoriilor de operatorii economici care au responsabilitatea declarării ambalajelor introduse pe piața națională și obligația anuală de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje;
  • aplicarea principiilor privind economia circulară și „ plătește pentru cât arunci”;
  • pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de reciclare/valorificare pe baza cantităților de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare, în contextul noilor modificări cantitatea înseamnă greutatea deșeurilor de ambalaje care intră în operația de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanțe;
  • modalitatea prin care operatorii economici își vor putea îndeplini în mod individual obiectivele  de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje este gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională, și nu deșeurile achiziționate de la terți;
  • stabilirea regimului ambalajelor reutilizabile, precum și tratamentul aplicabil deșeurilor de ambalaje din lemn.

 

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us