Modificare a Codului fiscal

Pe scurt

În data de 9 octombrie 2018 s-a publicat Ordonanța de Urgență 89/2018 privind unele măsuri fiscal – bugetare și de modificare a unor acte normative, printre care și Codul fiscal. Ordonanța cuprinde și o derogare de la Legea apelor și minelor.

In detaliu

Tratamentul fiscal pentru operațiunile specifice efectuate ca urmare a aplicării IFRS 9

 • Acest proiect prevede tratamentul fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe profit, pentru operațiunile specifice efectuate ca urmare a aplicării IFRS 9 „Instrumente financiare”;
 • La calculul rezultatului fiscal, la momentul vânzării/cesionării titlurilor de participare, contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și care înregistrează evaluarea titlurilor de participare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicării opțiunii irevocabile de a recunoaște astfel titlurile de participare, tratează sumele reprezentând diferențe din evaluare/reevaluare care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, dacă la data vânzării/cesionării acestea nu sunt considerate venituri neimpozabile.

Completări privind acordarea bonificației de 5% contribuabililor, pentru depunerea electronică a declarației unice și pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit aferent anului 2018

Ordonanța aduce completări în ceea ce privește acordarea bonificației de 5%, menționând că valoarea bonificației diminuează:

 • impozitul pe venitul/câștigul net anual și/sau impozitul pe venitul anual, de plată, pentru  depunerea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 15 iulie 2018 inclusiv și plata integrală a impozitului pe venit până la data de 15 martie 2019 inclusiv;
 • impozitul pe venit anual estimat declarat prin declarația unică, plătit cu anticipație integral, până la 15 decembrie 2018 inclusiv.

Cota redusă de TVA de 5%

Proiectul are în vedere aplicarea cotei reduse de TVA de 5% și pentru:

 • serviciile de cazare, restaurant și catering (în prezent supuse cotei reduse de TVA de 9%). Se impune efectuarea unei analize care să țină cont de circumstanțele fiecărui caz specific, care să le permită contribuabililor evaluarea măsurii în care furnizarea de preparate alimentare și/sau de băuturi este însoțită de suficiente servicii conexe care să influențeze încadrarea operațiunii ca prestare de servicii de restaurant/catering, supusă cotei de TVA de 5%, sau ca simplă livrare de produse alimentare și/sau băuturi, supusă cotei de TVA de 9%. O astfel de analiză ar trebui efectuată raportat la principiile enunțate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest sens;
 • serviciile constând în permiterea accesului la parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329 și la bâlciuri (în prezent supuse cotei standard de TVA de 19%);
 • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite de TVA (în prezent supuse cotei standard de TVA de 19%).

Codurile CAEN de mai sus sunt cele din clasificarea activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007.

Obligațiile de plată reprezentând CASS în cazul persoanelor fizice pentru care s-a emis Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

Această decizie de impunere produce efecte până la data depunerii declarației unice, deci își păstrează valabilitatea până la termenul de depunere a declarației unice prevăzut de lege pentru declararea venitului estimat a se realiza în anul fiscal 2019.

Încetarea obligației de plată privind CASS stabilită prin decizia de impunere se face prin declararea veniturilor în declarația unică sau prin notificarea organului fiscal de către contribuabilii care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției sau de către cei care realizează venituri pentru care obligația declarării revine plătitorilor, după caz.

Noi termene pentru plata obligațiilor fiscale stabilite prin decizii de impunere pentru anii 2014-2017

 • termenul de plată pentru sumele stabilite prin decizii de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent după data de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea definitivării impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și pentru definitivarea CAS, pentru perioada 2016-2017, este data de 30 iunie 2019. Se acordă o bonificație de 10% pentru plata integrală, cu anticipație, până la 15 decembrie 2018 inclusiv, a sumelor prevăzute în aceste decizii de impunere.
 • termenul de plată pentru sumele stabilite prin decizii de impunere anuale, emise și comunicate de organul fiscal competent după data de intrare în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în vederea definitivării CASS, pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 2019. Se acordă o bonificație de 10% pentru  plata integrală, cu anticipație, până la 31 martie 2019 inclusiv, a sumelor prevăzute în aceste decizii de impunere.

Eliminarea redevenței pentru apa geotermală și apa minerală naturală utilizată pentru consumul populației la buvetele publice

Începând cu 1 noiembrie 2018, se elimină  redevența de 5% pentru apa geotermală și apa minerală naturală utilizată pentru consumul populației la buvetele publice.

Sursa: Ordonanța de Urgență 89/2018 privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 854/2018.

De reținut

Această Ordonanță de urgență prevede:

 • tratamentul fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe profit, pentru operațiunile specifice efectuate ca urmare a aplicării IFRS 9 „Instrumente financiare”;
 • aplicarea unui tratament fiscal unitar în ceea ce privește bonificațiile acordate contribuabililor la plata cu anticipație a obligațiilor fiscale;
 • cotă redusă de TVA de 5% pentru activități sportive și recreative, servicii de cazare, restaurant și catering;
 • termene noi de plată privind deciziile de impunere anuale, emise pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și pentru definitivarea CAS și CASS pentru anumiți ani, și bonificații de 10% pentru plata în avans a sumelor prevăzute în aceste decizii;

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L ]. Toate drepturile rezervate. PwC și PricewaterhouseCoopers semnifică rețeaua de firme PwC și/sau una sau mai multe firme individuale membre ale acesteia, fiecare fiind persoană juridică cu statut independent. Vă rugăm să accesați site-ul www.pwc.com/structure pentru mai multe detalii. Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlul de recomandări generale în probleme de interes și nu constituie consultanță profesională. Nu se recomandă să acționați pornind de la informațiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanță profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declarație sau garanție (explicită sau implicită) cu privire la acuratețea sau integralitatea informațiilor incluse în acest document și, în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă și nu își asumă nicio responsabilitate sau obligație de diligență pentru niciun fel de consecință a niciunei hotărâri de a acționa sau nu, luate de dumneavoastră sau orice terț, pe baza informațiilor cuprinse în acest document, și pentru nicio decizie luată pe baza acestora. Scopul PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. PwC este o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de specialiști dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us