Lipsa unui cod de TVA valid atrage costuri suplimentare

27/04/18

Pe scurt

Recent a fost publicată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C–159/17  Dobre, prin care se conchide că autoritățile fiscale sunt îndreptățite să îi refuze unei persoane impozabile dreptul de deducere a TVA, atunci când se constată că: (1) nu se poate stabili dacă bunurile/serviciile achiziționate au fost utilizate în activități economice taxabile, din cauza nedepunerii deconturilor de TVA, sau (2) dreptul de deducere respectiv a fost dobândit în mod fraudulos/abuziv.

În detaliu

În cauza dezbătută, Dobre este o persoană impozabilă din România care nu a achitat la bugetul de stat TVA pentru vânzările efectuate ulterior invalidării codului său de TVA, dar care, după reînregistrarea sa în scopuri de TVA, și-a dedus taxa aferentă achizițiilor efectuate în aceeași perioadă. Deși organele de inspecție fiscală i-au stabilit societății TVA de colectat pentru vânzările efectuate în perioada respectivă, i-au respins dreptul de deducere a TVA aferentă achizițiilor corespondente.

Curtea a decis că persoanele impozabile nu au drept de deducere a TVA, dacă acest drept este exercitat în mod fraudulos/abuziv, sau dacă nu pot demonstra că achizițiile efectuate sunt afectate unei activități economice taxabile (verificare ce revine instanței de trimitere în speța Dobre).

[Sursa: Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-159/17 Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius împotriva Ministerului Finanțelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galați – Serviciul Soluționare Contestații, publicată pe website-ul Curia.europa.eu în data de 7 martie 2018]

De reținut

Această decizie subliniază încă o dată importanța principiilor neutralității și interzicerii abuzului de drept: deși nu trebuie pus semnul egal între anularea unui cod de TVA și neacordarea dreptului de deducere a TVA, dacă o astfel de inactivare fiscală conduce la neplata TVA, sau dacă este vorba despre o fraudă/un abuz, atunci dreptul de deducere poate fi respins.

Rămâne de văzut în ce măsură legislația națională urmează să se alinieze hotărârilor Curții în ceea ce privește drepturile contribuabililor inactivi. Între timp, însă, este important ca societățile care au codul de TVA anulat să știe că pentru a beneficia de dreptul de deducere a TVA aferentă achizițiilor efectuate în perioada în care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA le revine, în primul rând, sarcina de a colecta TVA pentru vânzările corespondente.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us