Legea offshore, în vigoare de la 17 noiembrie 2018; principalele prevederi

Pe scurt

A fost recent publicată Legea 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore (pe scurt, Legea offshore). Prevederile acesteia intră în vigoare la data de 17 noiembrie 2018.

În detaliu

Principalele prevederi

1. Clauza de stabilitate

Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică, pe toată perioada derulării acestora, nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote şi regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare şi abandonare desfăşurate în baza acordurilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

2. Impozit progresiv pe veniturile suplimentare

Legea offshore prevede o serie de praguri de impozitare a veniturilor suplimentare (1) în funcție de prețul de vânzare a gazelor naturale (2) extrase din perimetrele offshore, după cum urmează:

Cota impozit Prețul de vânzare a gazelor naturale  
30% <85 lei/MWh
15% 85 lei/MWh - ≤100 lei/MWh
30% 100 lei/ MWh - ≤115 lei/MWh
35% 115 lei/ MWh - ≤130 lei/MWh
40% 130 lei/ MWh - ≤145 lei/MWh
50% 145 lei/ MWh - ≤160 lei/MWh
55% 160 lei/ MWh - ≤175 lei/MWh
60% 175 lei/ MWh - ≤190 lei/MWh
70% > 190 lei/ MWh

(1)Venitul suplimentar se determină ca diferenţa dintre preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore şi preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, înmulţită cu volumele de gaze vândute din producţia internă din perimetrele offshore.

(2) Preţurile vor fi ajustate în fiecare an, începând cu 1 ianuarie 2019, cu indicele anual al preţurilor de consum.

 

Impozitul se calculează, declară și plătește lunar până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează sa emită un Ordin de stabilire a modelului și formei declarației.

3. Deducerea investițiilor

Legea acordă companiilor care exploatează resursele naturale în perimetrele offshore dreptul de deducere a cheltuielilor realizate pentru investiții, în limita unui plafon de 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare din offshore. Investițiile deduse din impozitul pe veniturile suplimentare sunt considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Deducerea se aplică lunar până la atingerea valorii investițiilor cumulate realizate în segmentul upstream și aprobate de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) și care sunt înregistrate în evidența contabilă.

4. Tranzacționarea a 50% din gazele naturale extrase offshore pe o piață reglementată din România

În ceea ce privește vânzarea gazelor naturale extrase din Marea Neagră, s-a introdus obligativitatea ca titularii de acorduri petroliere să vândă o cantitate minimă de gaze naturale pe piețele centralizate din România. Conform Legii, tranzacționarea poate fi făcută doar în baza unei proceduri avizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Aceasta presupune ca ANRE să pună la punct un Regulament și să vină cu instrucțiuni proprii, ceea ce creează alte incertitudini investitorilor.

5. Subcontractorii nerezidenți ai titularilor acordurilor petroliere offshore vor trebui să înființeze o filială sau sucursală cu sediul în România

Pentru subcontractorii nerezidenți ai titularilor acordurilor petroliere, Legea introduce obligația de a înființata o filială sau sucursală cu sediul în România. Mai mult, aceștia trebuie să mențină filiala/sucursala cu sediul în România pe toată durata contractului.

6. Achiziționarea de bunuri și servicii de la operatorii economici din România și UE

În plus, titularii acordurilor petroliere offshore au obligația de a achiziționa bunuri și servicii de la operatori economici din România și spațiul Uniunii Europene (UE), în condiții echivalente tehnice și de preț.  Mai exact, trebuie avut în vedere ca oferta de achiziție să nu conțină în proporție mai mare de 50% produse originare din țări terțe cu care UE nu a încheiat niciun acord într-un cadru multilateral sau bilateral.

7. Cel puțin 25% din numărul mediu anual de angajați trebuie să fie cetățeni români cu rezidență fiscală în România

De asemenea, titularii acordurilor petroliere offshore sunt obligați ca minimum 25% din numărul mediu anual de angajați pentru activitățile offshore să fie cetățeni români cu rezidența fiscală în România.

În plus față de prevederile menționate anterior, Legea offshore instituie și o derogare de la Codul muncii, impunând o medie normală a timpului de lucru pentru angajații care derulează activități în offshore de 168 ore/lună, cu o durată maximă ce nu poate depăși 48 ore/săptămână. De asemenea, orele suplimentare sunt remunerate cu un spor de minimum 75% din salariul de bază orar pentru fiecare oră suplimentară prestată și nerecuperată cu timp liber. Timpul de lucru zilnic este de maximum 12 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 de lei.

[Sursa: Legea 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial nr. 964/2018, la data de 14 noiembrie 2018]

De reținut

Nerespectarea prevederilor din Legea offshore se sancționează cu amenzi, variind între 1.000 și 100.000 de lei, sau ajungând chiar la 10% din valoarea contractului de concesiune. Câteva exemple notabile:

Sancțiune Faptă
10% din valoarea contractului de concesiune
  • nerespectarea de către subcontractori a obligației de a înfiinţa şi menține o filială sau sucursală;
  • nerespectarea prevederii referitoare la achiziționarea de bunuri și servicii de la operatori economici din România și spațiul Uniunii Europene;
  • 10% din cifra de afaceri
  • nerespectarea obligatiei de a tranzacționa o cantitate minimă de gaze pe piețele centralizate din România;
salariu minim brut garantat în plată înmulțit cu numărul angajaților pentru care nu a fost îndeplinită obligația legală
  • nerespectarea obligației ca minimum 25% din numărul mediu anual de angajați să fie cetățeni români cu rezidență fiscală în România.

Începând cu 17 noiembrie 2018, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale şi ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, nu se aplică în cazul acordurilor petroliere offshore.

 

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us