Lege privind impozitul specific unor activităţi

Nov 11, 2016

Pe scurt

A fost publicată Legea 170/2016, care introduce impozitul specific pentru companiile care desfăşoară activităţi în domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri şi alimentaţie publică.

În detaliu

 

Începând cu 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, companiile ce îndeplinesc anumite condiții sunt obligate la plata impozitului specific activităților pe care le desfășoară.

Astfel, impozitul specific se datorează de către persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au înscrise în actele constitutive ca activitate principală sau secundară una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a”, 5630 – „Baruri şi alte activități de servire a băuturilor”;
 • nu se află în lichidare, potrivit legii.

Reguli generale de aplicare a impozitului specific

Contribuabilii care se înființează în cursul anului, inclusiv ca urmare a unei reorganizări, și îndeplinesc condițiile prezentei legi vor plăti impozit specific începând cu anul următor înființării.

Persoanele juridice care desfășoară mai multe activități cu codurile CAEN prevăzute în prezenta lege, cu excepția celor care desfășoară activități prin intermediul unui complex hotelier, determină acest impozit prin însumarea impozitului pentru fiecare activitate desfășurată.

Contribuabilii care realizează și alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN specifice vor aplica sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal.

Calculul impozitului specific

Impozitul specific anual se calculează în funcție de codurile de activitate și de următorii indicatori:

 • valoarea predeterminată a impozitului standard;
 • rangul localității;
 • suprafața utilă comercială/de servire/de desfășurare a activității;
 • numărul de locuri de cazare;
 • coeficientul de sezonalitate.

Reguli privind declararea şi plata impozitului specific

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit au obligația de a notifica autoritățile fiscale asupra aplicării impozitului specific anual, până la data de 31 martie, inclusiv, a anului pentru care se plătește impozitul specific. Termenul de notificare este același în cazul în care condițiile cumulative nu mai sunt îndeplinite.

 

Declararea și plata impozitului specific se efectuează semestrial, în două tranșe egale.

Prevederi fiscale

Persoanele juridice plătitoare de impozit specific trebuie să respecte prevederile Codului fiscal cu privire la:

 • calcularea amortizării fiscale;
 • declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende;
 • întocmirea registrului de evidență fiscală.

Pentru contribuabilii plătitori de impozit specific, anul fiscal este anul calendaristic.

 [Sursa: Legea privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 812 din 14 octombrie 2016]

De reținut

Persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică au obligația de a declara şi plăti impozitul specific prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Impozitul specific se calculează utilizând anumiți indicatori, și se plăteşte semestrial în două tranșe egale.

 

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us