Legea privind eliminarea unor tarife şi taxe nefiscale

Feb 09, 2017

Pe scurt

La data de 1 februarie 2017 a intrat in vigoare Legea  nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cunoscută şi sub numele de Legea care elimină 102 taxe.

În detaliu

 

Prezentăm mai jos cele mai importante modificări aduse de Legea 1/2017, din perspectiva eliminării unor taxe şi tarife nefiscale:

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Nu se percep taxe şi tarife pentru înregistrarea în registrul comerţului.

Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Nu se percep taxe şi tarife pentru cererile de acordare ori de redobândire a cetăţeniei române.

Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României

Nu se mai percep taxe pentru:

 • eliberarea de documente şi alte servicii prestate, precum eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, pentru eliberarea de adeverinţe, precum pentru şi alte servicii prestate de autorităţi;
 • acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicată;
 • acordarea/redobândirea cetăţeniei române în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 21/1991, republicată;
 • legalizări, precum supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial  sau de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul/importul mărfurilor.
 • identificarea unei persoane pe teritoriul României.

Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcționarea Societății Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 • Nu se mai percepe taxa  pentru serviciul public de radiodifuziune şi taxa pentru serviciul public de televiziune.

Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Nu se mai percep tarife şi taxe privind cheltuielile de publicare în Monitorul Oficial  al României pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunțe pierderi de acte şi schimbări de nume.

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Legea privind taxele extrajudiciare de timbru se abrogă. Dintre cele mai importante taxe extrajudiciare de timbru eliminate, amintim:

 • taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea;
 • taxele pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere;
 • taxele de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, de autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe.

Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor

Nu se mai percep taxe pentru:

 • eliberarea certificatelor de cazier judiciar;
 • aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice;
 • aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat;
 • înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei.

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Nu se mai percepe taxa pentru eliberarea paşaportului simplu temporar sau, în străinătate, pentru suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008.

Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

Se elimină taxele pentru:

 • înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate;
 • eliberarea unui pașaport sau a unui titlu de călătorie;
 • redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia;
 • legalizarea semnăturii traducătorului;
 • legalizarea unei copii de pe înscrisuri;
 • legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură private;
 • legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe al României, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române şi care urmează să fie folosit străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin care urmează să producă efecte juridice în România;
 • legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar;
 • eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare;
 • efectuarea unei traduceri din sau în limba română;
 • legalizarea traducerii efectuate;
 • certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular;
 • eliberarea unui certificat de cutumă;
 • primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi ;
 • înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României;
 • înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti;
 • procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc;
 • înregistrarea cererii de înscriere a unei mențiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc;
 • eliberarea unui extras de stare civilă;
 • eliberarea dovezii de cetăţenie;
 • procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate;
 • verificarea autenticității unui permis de conducere românesc;
 • apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din străinătate;
 • alte servicii consulare care nu sunt menționate mai sus.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 • Permisul nominal în vederea pescuitului recreativ/sportiv se emite  fără perceperea de taxe şi tarife.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Nu se mai percep tarife pentru efectuarea oricăror operațiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 • Nu se mai percep taxele care se achită la registrul comerţului aferente procedurii de insolvenţă.
 • Nu se mai percepe taxa pentru acoperirea cheltuielilor de publicare a Buletinului procedurilor de insolvenţă (BPI).

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

 • Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe.

[Sursa: Legea 1/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 15 din 6 ianuarie 2017]

 

De reținut

Legea nr. 1/2017 elimină peste 100 de taxe nefiscale.

 

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us