Impunerea unor măsuri de salvgardare provizorii asupra importurilor de anumite produse siderurgice în UE

27/07/18

Pe scurt

 

La data de 18 iulie 2018 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1013 al Comisiei de impunere a unor măsuri de salvgardare provizorii asupra importurilor în Uniune a anumitor produse siderurgice (denumit în continuare ”Regulamentul”). Acesta a intrat în vigoare la data de 19 iulie 2018.

 

 

În detaliu

În urma unei anchete preliminare de salvgardare inițiate în martie 2018, Comisia Europeană a conchis că industria siderurgică a Uniunii Europene este amenințată de producerea unui prejudiciu grav în cazul a 23 de categorii de produse aparținând acestei industrii pentru care s-a înregistrat o creștere a volumelor de import.

Prin urmare, de la 19 iulie 2018 au fost deschise contingente tarifare nepreferențiale în legătură cu importurile în Uniune ale acestor 23 de categorii de produse – vă rugăm să consultați tabelul prezentat mai jos.

Contingentele tarifare sunt aplicabile pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Regulamentului, și vor fi alocate în ordinea cronologică a datelor la care sunt acceptate declarațiile de punere în liberă circulație. După epuizarea contingentelor, se va percepe o taxă suplimentară de 25% aplicată valorii în vamă a produselor importate.

Este important de reținut că importurile categoriilor de produse care intră sub incidența Regulamentului, care se află deja în drum spre Uniune la data intrării în vigoare a prezentului regulament și a căror destinație nu poate fi modificată, nu vor face obiectul contingentelor tarifare și nici a taxei suplimentare de 25%. Astfel, aceste produse vor putea fi puse în liberă circulație în Uniune, fără a fi subiectul măsurilor impuse de Regulament.

De asemenea, pentru importurile în Uniune a anumitor mărfuri din cele 23 de categorii de produse originare din una dintre țările în curs de dezvoltare prevăzute de Regulament, dar pentru care nu se aplică măsurile de salvgardare, contingentele tarifare/taxa suplimentară de 25% nu vor fi aplicate.

 

1 – Foi și benzi laminate la cald din oțeluri nealiate sau din alte oțeluri aliate 2 – Foi laminate la rece din oțeluri ne-aliate sau din alte oțeluri aliate 3 – Foi de tablă electrotehnică (altele decât tolele GOES cu grăunți orientați) 4 – Foi cu învelișuri metalice
5 – Foi cu acoperire organică 6 – Produse de oțelărie 7 – Plăci de tablă quarto din oțeluri ne-aliate sau din alte oțeluri aliate 8 – Foi și benzi de oțel inoxidabil laminate la cald
9 – Foi și benzi de oțel inoxidabil laminate la rece 12 – Bare de calitate comercială și profiluri ușoare din oțel nealiat sau din alte aliaje 13 – Vergele de armătură 14 – Bare și profile ușoare din oțel inoxidabil
15 – Sârmă laminată din oțel inoxidabil 16 – Sârmă laminată din oțeluri nealiate sau din alte aliaje 17 – Corniere, profile și secțiuni din fier sau oțel nealiat 18 - Palplanșe
20 – Țevi de gaz 21 – Secțiuni tubulare 22 – Tuburi și țevi laminate din oțel inoxidabil 23 – Tuburi și țevi pentru rulmenți
25 – Tuburi mari sudate 26 – Alte țevi sudate 28 – Sârme din oțeluri nealiate  
[sursa: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1013 al Comisiei din 17 iulie 2018 de impunere a unor măsuri de salvgardare provizorii cu privire la importurile de anumite produse siderurgice]
 

De reținut

De la 19 iulie 2018, Comisia Europeană a impus, cu titlu provizoriu, măsuri de salvgardare asupra importurilor a 23 de categorii de produse aparținând industriei siderurgice.

Măsurile sunt stabilite sub forma unor contingente tarifare nepreferențiale valabile pentru 200 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului. După epuizarea contingentelor tarifare nepreferențiale va fi percepută o taxă suplimentară de 25% asupra celor 23 de categorii de produse.

Cu toate acestea, contingentele tarifare/taxa suplimentară de 25% nu se aplică în cazul importurilor în Uniune a anumitor mărfuri din cele 23 de categorii de produse originare din una dintre țările în curs de dezvoltare prevăzute de Regulament.

Astfel, recomandăm companiilor care importă în România produse siderurgice să efectueze o analiză internă a acestor operațiuni pentru a stabili cu exactitate modul în care Regulamentul Comisiei le influențează activitatea.

Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us