Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Pe scurt

Recent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 51/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare („HG 51/2019”). Aplicabilitatea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare („Legea privind diminuarea risipei alimentare”) fusese suspendată până la data de 1 februarie 2019. În cadrul HG 51/2019 se detaliază măsurile de prevenire ce pot fi întreprinse în vederea diminuării risipei alimentare de către operatorii economici din cadrul fiecărei verigi a lanțului agroalimentar și se introduc anumite obligații pentru operatorii economici și pentru operatorii receptori care aplică prevederile Legii privind diminuarea risipei alimentare.

 

În detaliu

Operatorilor economici care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare, prelucrare/procesare, depozitare, distribuție, comercializare, dar și operatorilor economici din industria hotelieră și a serviciilor de alimentație publică, le sunt prezentate măsurile de prevenire ce pot fi întreprinse în vederea diminuării risipei alimentare.

 

Prevederi pentru operatorii economici

Conform Legii privind diminuarea risipei alimentare, măsurile de prevenire a risipei alimentare se întreprind de către operatorii economici conform ierarhiei indicate în art. 2 alin. (2) din Legea privind diminuarea risipei alimentare, respectiv: măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare, vânzarea cu preț redus, donarea, măsuri pentru eliminarea și utilizarea subproduselor de origine animală, transformarea în compost, în biogaz și, în ultimă instanță, dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor rămase după parcurgerea etapelor anterioare.

Legea privind diminuarea risipei alimentare recomandă în art. 2 alin. (3) implementarea a cel puțin două acțiuni de prevenire a risipei alimentare înainte de a se dispune neutralizarea deșeurilor generate.

Prin urmare, operatorii economici pot întreprinde măsuri privind vânzarea cu preț redus a produselor agroalimentare supuse vânzării accelerate, conform legislației în vigoare. De asemenea, aceștia pot dona produsele aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale către consumatorul final sau către operatorul receptor, în baza unui contract, oricând în ultimele zece zile de valabilitate până la atingerea durabilității minimale.

Unitățile de alimentație publică (de exemplu, restaurante, cofetării, patiserii) pot dona alimente gătite/preparate/transformate către operatorii receptori și către consumatorii finali.

Este interzisă donarea către consumatorul final și către operatorul receptor a sucurilor de legume și fructe nepasteurizate, a legumelor și fructelor pretăiate, iar către consumatorul final a alimentelor perisabile microbiologic de origine animală (de exemplu, carne și organe proaspete, lapte și produsele din lapte crud, pește și produse din pescuit proaspete, ouă și produse din ouă crude). Acestea din urmă pot fi donate către operatorii receptori de tipul cantinelor sociale sau al altor unități de alimentație publică care funcționează în baza Legii nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Totodată, sunt incluse prevederi cu privire la direcționarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman și a produselor agroalimentare improprii consumului uman.

Pentru operatorii economici din cadrul lanțului agroalimentar sunt introduse următoarele obligații:

  • Întocmirea planului anual de diminuare a risipei alimentare și prezentarea acestuia la solicitarea autorităților competente, cu precizarea că acest plan poate fi postat (fără a fi însă obligatoriu) pe site-ul propriu, până la data de 31 martie 2019;
  • Transmiterea până la data de 31 martie a fiecărui an a raportului anual al operatorilor donatori pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului precedent către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (“MADR”).

 

Prevederi pentru operatorii receptori

Operatorul receptor poate dona alimente doar către consumatorul final, așa cum au fost recepționate de la operatorii donatori sau sub formă de alimente gătite/preparate/transformate, prin utilizarea acestor alimente în incinta cantinelor sociale sau a altor obiective de alimentație publică care funcționează în baza Legii asistenței sociale nr. 292/2011. În plus, operatorii receptori pot comercializa alimente către consumatorul final la un preț care să permită acoperirea anuală a cheltuielilor pentru personal, utilități, derularea activităților și funcționarea operatorului receptor pentru activitatea de comercializare a alimentelor donate.

Pentru operatorii receptori se introduce obligația de a transmite către MADR până la data de 31 martie a fiecărui an raportul anual al operatorilor receptori.

MADR va publica și actualiza periodic lista operatorilor receptori, care va cuprinde detalii cu privire la aceștia (de exemplu, denumirea operatorului receptor, adresa și datele de contact ale acestuia). În vederea includerii în lista operatorilor receptori, aceștia vor depune la MADR, în scris sau on-line, o cerere însoțită în mod obligatoriu de copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară.

 

Operatorii din lanțul agroalimentar implicați în procesul de transfer al alimentelor prin donare au obligația de a păstra, pentru o perioadă de trei ani, evidența nominală a beneficiarilor acestora, cu excepția cazului în care produsele agroalimentare sunt distribuite direct către consumatorul final. 

Sursa: HG 51/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 101/08.02.2019
 

De reținut

Prin HG 51/2019 sunt detaliate măsurile de prevenire pe care operatorii economici din cadrul lanțului agroalimentar le pot întreprinde în scopul diminuării risipei alimentare, precum și o serie de obligații de raportare care cad în sarcina acestora.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us