Consiliul Uniunii Europene adoptă Directiva privind regulile obligatorii de raportare pentru intermediari

12/06/18

Pe scurt

În data de 25 mai 2018, Consiliul ECOFIN a adoptat o directivă care introduce obligații de raportare pentru intermediari și contribuabili cu privire la modalități transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă. Statele membre ale Uniunii Europene (UE) vor face trimestrial schimb automat de informatii.

România trebuie să transpună aceste norme în legislația națională până la 31 decembrie 2019, însă, dată fiind includerea unei clauze retroactive, practic trebuie să aplice aceste dispoziții începând cu 25 iunie 2018.

În detaliu

Aceasta este, de fapt, a șasea modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. În baza acestei Directive, autoritățile fiscale din UE realizează deja schimbul automat de informații privind conturile financiare deținute de nerezidenți, privind soluțiile fiscale individuale anticipate cu aplicare transfrontalieră, precum și cerințele de raportare pentru fiecare țară în parte.

Care este scopul acestor noi reguli?

Scopul principal este de a consolida transparența fiscală și de a combate planificarea fiscală agresivă.

Cum apare obligația de raportare?

Noile norme se aplică numai tranzacțiilor transfrontaliere ce pot constitui metode de planificare fiscală.

Astfel modalități de planificare sunt raportabile dacă îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile precizate (așa-numitele "semne distinctive"). Astfel de semne distinctive includ:

• accelerarea utilizării pierderilor;

• tranzacții circulare / compensate / anulate;

• plăți deductibile către state care nu aplică / care au impozit pe profit aproape zero, sau către state necooperante;

• plăți deductibile efectuate către un beneficiar care aplica un regim fiscal preferențial sau o scutire integrală pentru suma respectivă;

• utilizarea jurisdicțiilor cu norme precare sau inadecvate de combatere a spălării banilor, inclusiv a celor care contribuie la ascunderea informațiilor privind beneficiarii efectivi;

• transferul de conturi financiare sau active sau utilizarea jurisdicțiilor care nu au acorduri referitoare la schimbul automat de informații cu statul contribuabilului.

Lista semnelor distinctive este foarte largă și ar putea genera numeroase obligații de raportare.

Cine trebuie să raporteze?

Obligația raportări îi revine:

  • fie intermediarului - orice persoană care concepe, comercializează, organizează, pune la dispoziție în vederea implementării sau gestionează implementarea unei tranzacții transfrontaliere care face obiectul raportării sau orice persoana care oferă ajutor, asistență sau consultanță în legătură cu astfel de tranzacții raportabile. Potrivit comunicatului de presă al Comisiei Europene, intermediarii pot fi societăți sau persoane fizice, cum ar fi consultanți fiscali, contabili sau avocați.
  • fie contribuabilului - în cazurile în care intermediarul are dreptul la protecția confidențialității în temeiul secretului profesional sau nu este implicat (inclusiv in cazul soluțiilor dezvoltate intern de către contribuabili). În primul caz, intermediarul trebuie să notifice contribuabilul asupra obligației de raportare.

Când trebuie raportate informațiile?

Informațiile trebuie raportate în termen de 30 de zile, calculate începând din ziua următoare datei la care modalitatea transfrontalieră de planificare fiscală potențial agresivă care face obiectul raportării este pusă la dispoziția contribuabilului în vederea implementării sau este pregătit pentru implementare, sau din momentul în care a fost făcut primul pas în procesul de implementare.

În plus, contribuabilii trebuie să depună informații despre utilizarea modalităților de planificare fiscală raportabile, în fiecare dintre anii pentru care acestea sunt utilizate.

Obligațiile de raportare devin aplicabile la 1 iulie 2020, în timp ce primul schimb automat de informații între Statele Membre va avea loc până la 31 octombrie 2020.

În plus, există o aplicare retroactivă a acestor noi norme. Mai exact, modalitățile transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă pentru care primul pas a fost pus în aplicare între 25 iunie 2018 și 1 iulie 2020 sunt, de asemenea, raportabile. Aceste informații trebuie depuse până la 31 august 2020.

Ce informații se raportează și fac obiectul schimbului între Statele Membre?

Statele Membre vor face schimb automat de informații în fiecare trimestru, printr-un registru central securizat, creat și găzduit de Comisia Europeană.

Statele Membre ar trebui să facă schimb de informații privind: elementele de identificare ale intermediarilor și ale contribuabililor, detaliile semnelor distinctive, un rezumat al conținutului modalității transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă raportabile, inclusiv valoarea tranzacției, data la care a fost/va fi făcut primul pas în punerea în aplicare a modalității de planificare fiscală raportabile (enumerarea de mai sus este enunțiativă, nu exhaustivă).

Penalități

Fiecare Stat Membru va trebui să își stabilească propriile sancțiuni pentru nerespectarea acestor obligații de raportare.

Consecințe pentru companii

Companiile vor fi nevoite să analizeze măsura în care activitățile lor interne vor fi direct raportabile.

Companiile vor avea nevoie proceduri pentru identificarea, definirea și raportarea modalităților de planificare fiscală și de o echipa cu o bună cunoaștere a operațiunilor și funcțiilor, pentru a respecta aceste norme în activitatea curentă, dar și în planificarea proiectelor.

Sursa: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/corporate-tax-avoidance-transparency-rules-adopted-for-tax-intermediaries/?utm_source=dsms- auto&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate+tax+avoidance%3a+Transparency+rules+adopt ed+for+tax+intermediaries

De reținut

În concluzie, până la 31 decembrie 2019 România trebuie să introducă noile reguli care impun contribuabililor si intermediarilor relevanți raportarea către autoritățile fiscale a anumitor modalități transfrontaliere de planificare fiscală potențial agresivă raportabile, în termen de 30 de zile. Statele Membre ar trebui apoi să realizeze automat acest schimb informații, trimestrial. De asemenea, modalitățile de planificare fiscală raportabile vor trebui comunicate autorităților fiscale începând cu 25 iunie 2018, respectiv 1 iulie 2020.

Modalitățile de planificare fiscală raportabile al căror prim pas este efectuat în perioada 25 iunie 2018 - 1 iulie 2020 vor trebui comunicate autorităților fiscale.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us