„Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private”

31/07/18

Pe scurt

 

Ministerul Finanțelor Publice a emis Ordinul pentru aprobarea formularului pentru declararea informațiilor cu privire la beneficiarii sponsorizărilor acordate.

Nedepunerea la termen a declarației informative se sancționează cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și cei mari, și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru ceilalți contribuabili.

 

În detaliu

 

Cine are obligația să depună formularul 107?

Completarea și depunerea declarației este obligatorie pentru contribuabilii care efectuează sponsorizări și / sau acte de mecenat sau acordă burse private și sunt:

·        plătitori de impozit pe profit;

·        plătitori ai impozitului specific unor activități care plătesc și impozit pe profit;

·        plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Termenul de depunere a declarației

În funcție de tipul de contribuabil, termenul de depunere a declarației este:

·        pentru plătitorii de impozit pe profit cu plăți trimestriale, 25 martie / 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

·        pentru societățile care obțin venituri din agricultură și pentru organizațiile fără scop patrimonial, 25 februarie / 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

·        pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, 25 ianuarie / 25 a lunii următoare ultimului trimestru pentru care se datorează impozit pe veniturile respective;

·        pentru persoanele juridice care - în cursul anului fiscal - se dizolvă cu lichidare, până la data depunerii situațiilor financiare

·        pentru persoanele juridice care - în cursul anului fiscal - se dizolvă fără lichidare, până la închiderea perioadei impozabile.

Cum se depune declarația?

Declarația se depune electronic. În cazul în care se corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind ”X” în spațiul special prevăzut în acest scop.

Informații necesare completării declarației

Declarația informativă trebuie să cuprindă următoarele informații, printre care:

·        anul / perioada pentru care se depune declarația;

·        date de identificare a contribuabilului;

·        date privind beneficiarii (codul de identificare fiscală / adresa / suma /suma reportată / suma dedusă);

·        date de identificare a împuternicitului, dacă este cazul.

Sancțiuni

Nedepunerea la termen a declarației informative se sancționează cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și cei mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei pentru ceilalți contribuabili.

Sursa: Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.825/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 ”Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private” a fost publicat în Monitorul Oficial nr 646/25.07.2018.
 

De reținut

 

Contribuabilii obligați la depunerea declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor /  mecenatului / burselor private trebuie să se asigure că dețin o evidență clară a sumelor acordate și că obțin informațiile necesare de la beneficiari.

Nedepunerea la termen a declarației informative atrage amenzi de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și cei mari.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us