Decizie CJUE: TVA facturată în mod incorect nu este deductibilă la nivelul beneficiarilor

28/02/18

Pe scurt

Recent a fost publicată decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C - 628/16  Kreuzmayr GmbH, care statuează faptul că, în situația în care o livrare intracomunitară de bunuri a fost în mod eronat încadrată drept livrare locală de bunuri, beneficiarul nu are drept de deducere a TVA facturate în mod incorect de către furnizor.

 

În detaliu

Hotărârea Curții aduce clarificări cu privire la (1) aplicarea scutirii de TVA în cazul livrărilor de bunuri succesive supuse unui singur transport intracomunitar și la (2) acordarea dreptului de deducere a TVA în cazul achizițiilor încadrate greșit din perspectiva taxei pe valoarea adăugată.

În speța dezbătută de Curte, o societate stabilită în Germania (furnizorul”) a vândut bunuri către o societate stabilită în Austria (cumpărătorul-revânzător”), care și-a asumat obligația de a transporta bunurile din Germania în Austria. Fără să aducă la cunoștința furnizorului, cumpărătorul-revânzător a revândut bunurile respective clientului său final („Kreuzmayr”), stabilit tot în Austria, care le-a transportat efectiv din Germania în Austria. Dreptul de a dispune de bunuri ca proprietar a fost transferat de la cumpărătorul-revânzător la Kreuzmayr anterior transportului intracomunitar al bunurilor.

Furnizorul a calificat livrarea efectuată către cumpărătorul-revânzător drept o livrare intracomunitară de bunuri, scutită de TVA, în timp ce cumpărătorul-revânzător a calificat livrarea efectuată către Kreuzmayr drept o livrare de bunuri locală, fără transport; în acest sens, cumpărătorul-revânzător a facturat TVA din Austria, pe care Kreuzmayr și-a dedus-o.

Autoritățile fiscale din Austria i-au respins societății Kreuzmayr dreptul de deducere a TVA facturate de către cumpărătorul-revânzător, pe motiv că, atât timp cât societății Kreuzmayr i-a revenit obligația transportului intracomunitar al bunurilor, iar dreptul de a dispune de bunuri ca proprietar a fost transferat de la cumpărătorul-revânzător la Kreuzmayr anterior transportului intracomunitar al bunurilor, achiziția efectuată de către Kreuzmayr nu s-a calificat drept o achiziție locală de bunuri (ci drept una intracomunitară) și nu ar fi trebuit facturată cu TVA din Austria.

Întrucât Kreuzmayr nu a fost de acord cu abordarea autorităților fiscale din Austria și nici nu a putut recupera contravaloarea TVA respective de la cumpărătorul-revânzător, Curtea, care a fost sesizată în acest sens, a confirmat că cea de-a doua livrare de bunuri se califică drept o livrare intracomunitară de bunuri, și că TVA aferentă achizițiilor efectuate de către Kreuzmayr nu este deductibilă (concluzie ce nu contravine principiului legitimei așteptări).

De reținut

Aceasta decizie reiterează faptul că TVA facturată în mod incorect nu este deductibilă la nivelul beneficiarilor și că singura lor posibilitate de a recupera astfel de sume este pe cale comercială, respectiv de la furnizorii care au emis facturi în mod incorect. În vederea evitării unor astfel de situații, beneficiarilor le revine obligația de a se asigura că tratamentul TVA aplicat de către partenerii lor comerciali este conform legii.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us