Prelungirea termenului de aplicare a limitării dreptului de deducere a TVA aferente cheltuielilor auto

13/11/17

Pe scurt

Prelungirea termenului de aplicare a limitării dreptului de deducere a TVA aferente cheltuielilor auto.

În detaliu

A fost recent publicată Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/2012 a Consiliului Uniunii Europene, care autorizează România să prelungească, de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020, termenul de aplicare a limitării dreptului de deducere a TVA aferente cheltuielilor auto.

[Sursa: Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/2012 a Consiliului din 7 noiembrie 2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/232/UE de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292 din 10 noiembrie 2017]

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Tel: +40 21 225 3708

Daniel Anghel

Tax and Legal Services Leader, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partner, Tax Services

Tel: +40 21 225 37 94

Ionuţ Sas

Partner, Tax Services, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner

Tel: +40 21 225.3708

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partener, Consultanță fiscală

Tel: +40 21 225.3794

Ionuţ Sas

Partener, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Follow us