Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul aprobării/menținerii înregistrării în scopuri de TVA

12/10/17

Pe scurt

A fost publicat Ordinul Președintelui ANAF nr. 2856 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul aprobării/menținerii înregistrării în scopuri de TVA.

În detaliu

Ordinul se adresează atât contribuabililor cu sediul activității economice în România care sunt înregistrați în scopuri de TVA, cât și celor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în următoarele condiții:

  • dacă estimează că vor realiza o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 65.000 euro;
  • dacă cifra de afaceri realizată sau care urmează a fi realizată este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.

Ordinul prevede că, începând cu luna octombrie 2017, persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat li se va respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA. Criteriilor de evaluare în acest sens le va corespunde un anumit punctaj, solicitantul fiind încadrat ca prezentând risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut va fi mai mic de 51 de puncte.

Criteriile avute în vedere pentru evaluarea riscului fiscal vizează diferite aspecte referitoare la sediu, insolvență/faliment, inactivitate fiscală, inactivitate temporară la Registrul Comerțului, respingerea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, obligații fiscale restante, contravenții, infracțiuni, venituri, rezidență fiscală, cont bancar, activitate desfășurată, terți, servicii contabile și salariați.

În ceea ce privește contribuabilii deja înregistrați în scopuri de TVA, ordinul prevede criteriile pentru evaluarea riscului fiscal (1) atât în vederea anulării din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor care prezintă risc fiscal ridicat, (2) cât și în vederea reînregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor care nu mai prezintă risc fiscal ridicat. Criteriile vizează diverse condiții referitoare la sediu, salariații, servicii contabile, neconcordanțe declarative și rezidență fiscală.

Ordinul nr. 2856/ 2017 abrogă Ordinul Președintelui ANAF nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării in scopuri de TVA.

[Sursa: Ordinul ANAF nr. 2856/2 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 780/3 octombrie 2017]

De reţinut

Societățile care intenționează să solicite înregistrarea în scopuri de TVA și cele deja înregistrate trebuie să țină cont de criteriile prevăzute de noul ordin, pentru a nu fi încadrate ca având risc fiscal ridicat, caz în care li se va refuza/anula înregistrarea în scopuri de TVA.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us