Contribuabilii cu codul de TVA anulat au dreptul de deducere a taxei aferente achizițiilor din perioada de inactivitate

Pe Scurt

Recent a fost publicată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („ CJUE”) în cauza C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL (fosta Gamesa Wind România SRL), care confirmă că persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat de administrația fiscală au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor de bunuri şi servicii efectuate în perioada de inactivitate.

In detaliu

În speța dezbătută, Siemens Gamesa (Societatea) este o societate din România care și-a dedus TVA pentru achizițiile efectuate în perioada de inactivitate (societatea fusese declarată inactivă de administrația fiscală pentru nedepunerea de declarații fiscale), ulterior reactivării codului de TVA.

Autoritățile fiscale române au considerat că Societatea nu avea drept de deducere, pe motiv că legislația în vigoare la momentul desfășurării achizițiilor prevedea în mod specific această restricție.

CJUE a hotărât că, atât timp cât cerințele de fond sunt îndeplinite, iar dreptul de deducere a TVA nu este invocat în mod fraudulos sau abuziv, contribuabilii au dreptul să își deducă TVA și pentru achizițiile efectuate în perioada de inactivitate.

Anterior, CJUE deja hotărâse, tot într-o cauză privind o societate din România (C–101/16 Paper Consult), că dreptul de deducere a TVA pentru achiziții de la furnizori/prestatori inactivi nu poate fi respins, și că această interpretare trebuie să se aplice retroactiv.

[Sursa: Hotărârea Curții de Justitie a Uniunii Europene în cauza C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL (fosta Gamesa Wind România SRL), publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 12 septembrie 2018]

De Reținut

Persoanele impozabile cu codul de TVA anulat cărora li s-a refuzat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate în perioada de inactivitate pot solicita autorităților sumele respinse, dacă cerințele de fond pentru deducerea TVA au fost îndeplinite și persoanele respective nu au fost implicate în fraude fiscale.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us