Consultare referitoare la cadrul legal al Uniunii privind impozitarea produselor energetice și a electricității

30/05/18

Pe scurt

Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la evaluarea Directivei Europene privind impozitarea produselor energetice și a electricității.

Operatorii economici care doresc să participe la această consultare pot completa un chestionar on-line până la data de 4 iunie 2018.

În detaliu

În vederea identificării unor posibile schimbări în regimul de impozitare a produselor energetice și a electricității, Comisia Europeana a lansat o consultare publică referitoare la evaluarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului. Anumite prevederi ale acestui act normativ european sunt transpuse în legislația din România în Codul fiscal, Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale.

Cu această ocazie, Comisia Europeană a transmis că obiectivul lansării acestei consultări este de a colecta informații concrete, date, cunoștințe și opinii ale celor interesați cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind impozitarea energiei, pentru a stabili dacă actualele cote de impozitare aplicate pentru carburanți, combustibil pentru încălzire și electricitate - în conformitate cu diferitele dispoziții ale Directivei - sunt încă adecvate scopului, în special pentru a asigura buna funcționare a pieței interne.

Consultarea vizează mai multe categorii de respondenți, cum ar fi producătorii și comercianții de produse energetice și energie electrică, consumatorii din diferite sectoare economice, producătorii de mijloace de transport și autoritățile publice.

Pentru a participa la această consultare, respondenții ar trebui să aloce aproximativ 30 de minute completării chestionarului on-line, accesând următorul link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Energytaxationdirective?surveylanguage=RO

Prin completarea acestui chestionar vă puteți exprima opiniile asupra modului de impozitare a acestor produse în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene.

Chestionarul este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, iar respondenții pot opta pentru păstrarea anonimatului.

Persoanele interesate pot completa chestionarul până la data de 4 iunie 2018.

PwC România susține demersul inițiat de Comisia Europeană și încurajează toți operatorii economici a căror activitate din România implică produse energetice și/sau electricitate să ia parte la această consultare, prin completarea chestionarului menționat mai sus.

[Sursa: https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_en#target_group]

De reținut

Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la evaluarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului, consultare menită să identifice posibile schimbări în regimul de impozitare a produselor energetice și a electricității. Consultarea vizează mai multe categorii de respondenți, cum ar fi producătorii și comercianții de produse energetice și energie electrică, consumatorii din diferite sectoare economice, producătorii de mijloace de transport și autoritățile publice.

Operatorii economici care doresc să participe la această consultare pot completa un chestionar on-line până la data de 4 iunie 2018.

PwC România susține demersul inițiat de Comisia Europeană și încurajează toți operatorii economici a căror activitate din România implică produse energetice și/sau electricitate să ia parte la această consultare, prin completarea chestionarului menționat mai sus.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us