Condițiile pentru acordarea scutirii de TVA pentru operațiuni privind plăți și viramente

Pe Scurt

Recent a fost publicată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („ CJUE”) în cauza C–5/17 Dental Plan Administration Services Limited (DPAS), care reconfirmă faptul că o condiție esențială pentru ca operațiunile privind plățile și viramentele să poată beneficia de scutirea de TVA este ca operațiunile vizate să genereze, în sine, modificările juridice și financiare care caracterizează transferul unei sume de bani.

In detaliu

În speța dezbătută, DPAS (Societatea) este o societate din Regatul Unit care oferea servicii de administrare a planurilor de asistență stomatologică, ce implicau transferul unei sume din conturile bancare ale pacienților în conturile bancare ale medicilor stomatologi/asigurătorilor acestora. Pacienții efectuau plățile respective din conturile lor bancare în contul DPAS, printr-un mandat de debitare directă. DPAS le vira apoi medicilor stomatologi contravaloarea serviciilor medicale prestate. Societatea era remunerată după cum urmează:

  • pe de-o parte, de către medicii stomatologi, pentru prestări de servicii de planuri de plată pentru asistență stomatologică, pentru care Societatea a colectat TVA;
  • pe de altă parte, de către pacienți, pentru prestări de servicii constând în facilitarea planurilor de plată pentru asistență stomatologică, pentru care Societatea nu a colectat TVA, considerând că se aplica scutirea de TVA aferentă operațiunilor privind plățile și viramentele.

Autoritățile fiscale britanice au considerat că serviciile prestate de Societate în beneficiul pacienților nu reprezentau operațiuni privind plăți și viramente, care să se califice pentru scutirea de TVA prevăzută la art. 135, alin. (1), lit. (d) din Directiva TVA ( echivalentul art. 292, alin. (2), lit. (a), pct. (3) din Codul fiscal al României).

 

CJUE a hotărât că serviciile prestate de  Societate:

 

  • nu generau, în sine, modificările juridice și financiare care caracterizează transferul unei sume de bani;
  • constituiau doar o etapă de natură administrativă, premergătoare operațiunilor privind plăți; și, ca atare
  • nu reprezentau operațiuni care să se califice pentru scutirea de TVA aplicabilă operațiunilor privind plățile și viramentele, ci constituiau operațiuni taxabile.

De Reținut

Scutirea de TVA aferentă operațiunilor privind plățile și viramentele se aplică doar operațiunilor care generează, în sine, modificările juridice și financiare care caracterizează transferul unei sume de bani. Abordarea aceasta este confirmată de hotărârile anterioare ale CJUE în cauzele C‑175/09 AXA UK PLC (28 octombrie 2010) și C‑607/14 Bookit Ltd (26 mai 2016). În lumina hotărârii CJUE din acest caz, se recomandă o analiză a tuturor operațiunilor ce implică plăți, pentru a putea vedea în ce măsură pot beneficia de scutirea de TVA aplicabilă operațiunilor privind plățile și viramentele.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us