Codul de TVA din statul de plecare a bunurilor al cumpărătorului-revânzător nu afectează simplificările operațiunilor triunghiulare

20/06/18

Pe scurt

A fost publicată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C–580/16 Hans Bühler KG, care aduce clarificări în ceea ce privește aplicarea măsurilor de simplificare în cazul operațiunilor triunghiulare.

În detaliu

În cauza dezbătută, Hans Bühler KG, o societate înregistrată în scopuri de TVA atât în Germania, cât și în Austria, a achiziționat bunuri de la furnizori stabiliți în Germania, pentru toate aceste achiziții utilizând codul său austriac de înregistrare în scopuri de TVA. Bunurile au fost ulterior revândute către clienți stabiliți în Cehia și expediate direct din Germania în Cehia. În acest context, societatea a aplicat măsurile de simplificare specifice operațiunilor triunghiulare, considerând că persoana obligată la plata TVA pentru achiziția intracomunitară efectuată era clientul ceh. Cu toate acestea, Societatea nu a declarat aceste operațiuni triunghiulare în declarațiile sale fiscale depuse inițial, motiv pentru care a depus ulterior declarații rectificative în acest sens. Autoritățile fiscale austriece au considerat achizițiile intracomunitare efectuate ca fiind impozabile în Austria, întrucât Hans Bühler nu și-a îndeplinit obligațiile de declarare și nu a dovedit că achiziția finală efectuată de către clientul ceh fusese supusă TVA în Cehia.

Curtea a hotărât ca, în cazul în care cumpărătorul - revânzător este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care sunt expediate bunurile, dar utilizează, pentru respectiva achiziție intracomunitară de bunuri, codul de TVA din alt stat membru, acesta are dreptul de a aplica măsurile de simplificare specifice operațiunilor triunghiulare.

De asemenea, Curtea a hotărât că depunerea de declarații fiscale în termenul legal reprezintă o condiție de formă, a cărei neîndeplinire nu poate, în principiu, să conducă la refuzul dreptului aplicării măsurilor de simplificare. Cu toate acestea, în acord cu jurisprudența sa anterioară, Curtea a reiterat că aplicarea măsurilor de simplificare ar putea fi refuzată dacă se dovedește faptul că cumpărătorul - revânzător a participat cu intenție la o fraudă fiscală, sau dacă nerespectarea acestei condiții de formă are ca efect imposibilitatea de a stabili îndeplinirea condițiilor de fond aferente măsurilor de simplificare (verificare ce revine instanței de trimitere în speța Hans Bühler KG).

[Sursa: Hotărârea Curtii Europene de Justitie în Cauza C‑580/16 Hans Bühler KG, publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 19 aprilie 2018]

De reținut

Această decizie subliniază faptul că, în cazul operațiunilor triunghiulare, măsurile de simplificare pot fi aplicate indiferent dacă cumpărătorul- revânzător este înregistrat sau nu în scopuri de TVA în statul membru de plecare a bunurilor și că, pentru acordarea dreptului de a aplica măsurile de simplificare, numai codul de înregistrare în scopuri de TVA sub care se efectuează achiziția intracomunitară de bunuri trebuie luat în considerare.

Totodată, decizia este importantă întrucât reiterează faptul că analiza îndeplinirii condițiilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare se raportează la data efectuării operațiunilor și nu la data declarării lor, iar aplicarea măsurilor de simplificare nu poate fi refuzată pentru aspecte de ordin formal, precum depunerea cu întârziere a declarațiilor sau expirarea valabilității codului de TVA ulterior efectuării operațiunilor respective.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us