CJUE confirmă că se poate deduce TVA și pentru achiziții efectuate în perioade care au făcut deja obiectul unei inspecții fiscale

20/06/18

Pe scurt

Recent a fost publicată decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C-81/17  Zabrus Siret SRL, care statuează faptul că se poate deduce TVA și pentru achiziții efectuate în perioade care au făcut deja obiectul unei inspecții fiscale.

În detaliu

În speța dezbătută, Zabrus Siret SRL este o societate din România care a făcut obiectul unei inspecții fiscale în materie de TVA pentru perioada cuprinsă între 1 mai 2014 și 30 noiembrie 2014, finalizate prin întocmirea unui raport de inspecție fiscală în luna ianuarie 2015.

În luna mai 2015, societatea a solicitat rambursarea TVA pentru (1) o sumă provenind din efectuarea unei corecții asupra decontului de TVA aferentă lunii iulie 2014, și (2) o a doua sumă provenind din efectuarea unor corecții în luna februarie a anului 2015 cu privire la tranzacții aferente anului 2014, referitor la care Zabrus a identificat în contabilitatea sa, abia după respectiva inspecție fiscală,  documentele justificative relevante în vederea deducerii TVA. Societatea a făcut obiectul unei a doua inspecții fiscale, pentru perioada cuprinsă între decembrie 2014 și aprilie 2015, finalizate prin întocmirea unui raport în data de 9 iulie 2015. Organele de inspecție fiscală au constatat că TVA de rambursat provenea inclusiv din achiziții efectuate în anul 2014, perioadă deja verificată, motiv pentru care i-au respins societății dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor respective, susținând că principiul unicității inspecției fiscale se opune analizării unor operațiuni ce au mai făcut obiectul controlului în trecut.

Curtea a hotărât că, atât timp cât dreptul de deducere a TVA se exercită în interiorul termenului de prescripție, acesta nu poate fi respins pe simplul motiv că TVA de dedus se referă la o perioadă care a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale. Potrivit Curții, în materia TVA, principiul românesc al unicității inspecției fiscale nu poate fi invocat pentru refuzul dreptului de deducere a TVA, întrucât un astfel de principiu acționează doar pentru eficacitatea inspecțiilor fiscale și a funcționării administrației naționale. O concluzie contrară ar fi inechitabilă, în condițiile în care astfel de corecții se pot realiza doar în baza unui act al autorității sau în urma unei proceduri de reverificare.

[Sursa: Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-81/17 Zabrus Siret SRL împotriva Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, publicată pe website-ul Curia.europa.eu în data de 26 aprilie 2018]

De reținut

Această decizie subliniază faptul că dreptul unei persoane impozabile la deducerea sumelor reprezentând TVA aferentă unor achiziții desfășurate într-o perioadă fiscală verificată se poate exercita și ulterior verificării respective, prin preluarea TVA deductibile în deconturile de TVA aferente perioadelor ulterioare, dacă se respectă termenul de prescripție de cinci ani, și - desigur - dacă nu este dovedită nicio fraudă și nu este adusă nicio atingere bugetului statului.

Este important de avut în vedere că această hotărâre este aplicabilă nu numai situațiilor care privesc exercitarea dreptului de deducere a TVA, ci oricărui caz în care TVA deductibilă/colectată poate suferi modificări în cadrul termenului de prescripție, însă ulterior perioadei în care taxa respectivă a făcut obiectul unei inspecții fiscale.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us