Decizie CJUE: companiile farmaceutice pot diminua TVA colectată în cazul reducerilor de preț acordate terților

29/01/18

Pe scurt

A fost publicată recent hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, care confirmă dreptul producătorilor de farmaceutice de a reduce baza de impozitare a TVA aferentă reducerilor de preț acordate asigurătorilor de sănătate privați.

În detaliu

În Germania, în cazul livrărilor de medicamente efectuate de producători către pacienți care beneficiază de o asigurare de sănătate (publică sau privată), farmaciile care distribuie produsele respective oferă reduceri de preț companiilor de asigurare de sănătate. În acest caz, producătorii sunt obligați, la rândul lor, să acorde aceleași reduceri de preț farmaciilor în cauză, după cum urmează:

  • în cazul asigurărilor publice de sănătate: produsele farmaceutice sunt eliberate în beneficiul caselor de asigurări de sănătate care pun produsele respective la dispoziția asiguraților lor. Farmaciile acordă caselor de asigurări de sănătate reduceri de preț. Autoritățile fiscale germane consideră că reducerile de preț acordate mai departe de producători către farmacii reprezintă o reducere a bazei de impozitare a TVA aferente livrărilor de bunuri efectuate de către aceștia către farmacii; în acest scop producătorii au dreptul diminuării TVA colectate;
  • în cazul asigurărilor private de sănătate: asigurătorii privați nu achiziționează bunurile de la farmacii (farmaciile vând produsele direct către pacienți), rambursând asiguraților lor cheltuielile suportate de aceștia. De aceea autoritățile fiscale germane au considerat că reducerile de preț în cauză nu reprezintă o reducere a bazei de impozitare a TVA aferente livrărilor de bunuri efectuate de către producători; în acest sens, producătorii nu sunt îndreptățiți să-și diminueze TVA colectată.

Boehringer fabrică produse farmaceutice și le livrează către farmacii (prin intermediul comercianților cu ridicata). Mai departe, farmaciile revând produsele farmaceutice pacienților care beneficiază de o asigurare de sănătate (publică sau privată). Întrucât Boehringer și-a diminuat TVA colectată inclusiv în cazul reducerilor de preț aferente pacienților care beneficiază de o asigurare de sănătate privată (abordare cu care autoritatea fiscală germană nu a fost de acord), Curtea a fost întrebată dacă Boehringer a procedat corect.

Curtea a hotărât că, atât timp cât producătorii sunt obligați să suporte o reducere de preț cu privire la livrările de bunuri efectuate, această reducere de preț trebuie asimilată unei diminuări a bazei de impozitare a TVA, chiar dacă reducerea de preț este acordată unui terț care nu face parte din lanțul livrărilor bunurilor respective (în cazul de față, compania privată de asigurări).

[Sursa: Hotărârea Curții Europene de Justiție în Cauza C-462/16 Boehringer, publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 20 decembrie 2017]

 

De reținut

Întrucât hotărârea Curții prezintă un interes ridicat pentru toți producătorii de medicamente de pe teritoriul UE care oferă reduceri de preț terților din afara lanțului produselor comercializate, rămâne de văzut în ce măsură principiile enunțate în decizie pot fi transpuse și în legislația fiscală din România, având în vedere specificul industriei farmaceutice locale.

 

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us