Vămuirea centralizată în România

Mar 23, 2017

Pe scurt

Procedura privind vămuirea centralizată la nivel național a fost pusă în aplicare în sistemele naționale de declarare a mărfurilor la import și export, începând cu 16 martie 2017. Prin aceasta, operatorii economici au posibilitatea, în anumite condiții, să depună declarații vamale aferente anumitor operațiuni vamale la un birou vamal din România altul decât cel la care sunt prezentate fizic mărfurile.

În detaliu

Au fost publicate Ordinul președintelui ANAF nr. 866/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import, și Ordinul nr. 867/2017 pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului („Ordinele”).

Prin aceste Ordine, a fost pusă în aplicare procedura privind vămuirea centralizată la nivel național – una dintre simplificările importante prevăzute de Codul Vamal al Uniunii, începând cu 1 mai 2016.

Pentru a putea beneficia de această simplificare, operatorii economici interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • destinatarul sau exportatorul, după caz, și declarantul/reprezentantul vamal să dețină statutul de operator economic autorizat (AEO);
  • declarantul/reprezentantul să fi îndeplinit obligația de a depune o declarație vamală standard la biroul vamal de supraveghere, și de a prezenta mărfurile la biroul vamal de prezentare;

Procedura se aplică tuturor regimurilor vamale, cu excepția tranzitului.

Există anumite categorii de mărfuri care nu pot face obiectul procedurii de vămuire centralizată la nivel național, şi anume:

  • produsele accizabile care intră sub incidența regimului   de antrepozitare și a regulilor privind deplasarea/primirea în regim suspensiv de accize;
  • produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/1999.
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 187 din 16 martie 2017, pag. 14-16]

De reținut

Vămuirea centralizată la nivel național care permite depunerea declaraților vamale la un alt birou vamal din România decât cel la care sunt prezentate fizic mărfurile a fost pusă în aplicare începând cu 16 martie 2017.

Această simplificare se aplică numai persoanelor autorizate AEO pentru procedura standard de declarare, pentru toate regimurile vamale, cu excepția celui de tranzit.

 

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us