Autoritățile publice care acționează ca persoane impozabile încă de la momentul achiziției au dreptul la deducerea ulterioară a TVA

Pe Scurt

Recent a fost publicată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C-140/17 Gmina Ryjewo, care statuează că autoritățile publice care acționează ca persoane impozabile încă de la momentul achiziției au dreptul la deducerea ulterioară a TVA.

In detaliu

În speța dezbătută, Gmina Ryjewo (comuna Ryjewo) este o autoritate publică din Polonia, persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA. Aceasta a construit un imobil pentru care nu și-a dedus TVA, fără a-și exprima, însă, la momentul respectiv, intenția de a aloca imobilul operațiunilor sale taxabile sau netaxabile (în calitate de autoritate publică). Deși în anul 2010 contribuabilul a donat imobilul unei alte autorități publice, în vederea administrării acestuia, ulterior, în anul 2014, acesta și-a exprimat intenția de a redeveni proprietarul bunului, în vederea alocării acestuia atât operațiunilor sale taxabile, cât și activității sale netaxabile. Întrucât autoritățile fiscale poloneze au considerat că, la momentul construcției imobilului, contribuabilul nu acționase în calitate de persoană impozabila, i-au refuzat acestuia ajustarea TVA efectuată în favoarea sa.

Curtea a hotărât că, atât timp cât, la data angajării costurilor cu bunul respectiv:

  • bunul poate, prin natura sa, să fie utilizat atât pentru activități taxabile, cât și pentru activități netaxabile, dar este utilizat, în primă fază, pentru activități netaxabile;
  • contribuabilul nu declară în mod expres intenția de a utiliza bunul pentru o activitate taxabilă, dar nici nu exclude utilizarea sa într‑un asemenea scop;
  • contribuabilul acționează în calitatea sa de persoană impozabilă (analiză ce revine instanței locale), contribuabilul are dreptul la ajustarea TVA în favoarea sa, la data utilizării bunului pentru o activitate taxabilă.
[Sursa: Hotărârea Curții Europene de Justiție în Cauza C-140/17 Gmina Ryjewo, publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de  25 iulie 2018]

De Reținut

Această decizie subliniază faptul că autoritățile publice pot să-și ajusteze TVA în favoarea lor la data utilizării de bunuri pentru o activitate taxabilă, chiar dacă - la data achiziționării bunurilor respective - acestea nu și-au exprimat o astfel de intenție, atât timp cât - la momentul respectiv - acestea au acționat în calitate de persoane impozabile, fără a exclude posibilitatea de a aloca bunurile respective unei activități taxabile.

Această decizie este complementară jurisprudenței Curții, care deja a confirmat dreptul contribuabililor de a-și deduce TVA chiar la data achiziției de bunuri / servicii ce urmează a fi utilizate pentru o activitate taxabilă, fără a trebui să aștepte începerea exploatării efective a activității respective; desigur, la momentul achiziției, contribuabilii trebuie să acționeze în calitate de persoane impozabile.

 

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us