Atestatele de comercializare angro fără depozitare își încetează valabilitatea la data de 9 noiembrie 2018

Pe Scurt

Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1960/2018, operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice și / sau tutun prelucrat, precum și cei care doresc să comercializeze angro produse energetice (benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili), sunt obligați să dețină spații de depozitare.

In detaliu

Conform Ordinului nr. 1960/2018, activitatea de comercializare angro a produselor energetice și activitatea de comercializare și distribuție angro a băuturilor alcoolice și/sau a tutunului prelucrat se pot desfășura doar în baza unui atestat obținut conform noilor condiții care implică deținerea de spații de depozitare.

Operatorii economici care dețin în prezent atestate de comercializare de produse energetice în sistem angro, fără depozitare, precum și cei înregistrați să comercializeze și să distribuie angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, pot depune la autoritatea vamală competentă, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului (respectiv până la 8 noiembrie 2018), o nouă cerere și documentele aferente pentru a obține un nou atestat în conformitate cu noile condiții.

Vechile atestate își pierd valabilitatea la data de 9 noiembrie, după expirarea termenului de 90 de zile.

[Sursa: Ordinul nr. 1960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare publicat în Monitorul Oficial nr. 700 din 10 august 2018]

De Reținut

Până la data de 9 noiembrie 2018, operatorii economici care dețin atestate de comercializare și distribuție în sistem angro, fără depozitare, de băuturi alcoolice și / sau tutun prelucrat, precum și cei care dețin atestate de comercializare în sistem angro, fără depozitare, de produse energetice, trebuie să obțină un nou atestat în conformitate cu noile condiții care implică deținerea de spații de depozitare.  După această dată, vechile atestate de comercializare și distribuție angro, fără depozitare, își pierd valabilitatea.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us