ANAF a aprobat modelul și conținutul raportului pentru fiecare ţară în parte (raportul CbC) și al notificării CbC

21/12/17

Pe scurt

Agenția Națională de Administrare Fiscală din România (ANAF) a publicat versiunile electronice ale formularelor privind Raportul pentru fiecare țară în parte (raportul CbC) și Notificarea CbC.

Anterior (în data de 14 noiembrie 2017), ANAF publicase un Ordin care aproba modelul Raportului CbC și al Notificării CbC, precum și procedura de depunere a acestora. Cu toate acestea, în absența formularelor electronice menționate mai sus, depunerea rapoartelor CbC nu era posibilă din punct de vedere tehnic.

În detaliu

În data de 11 decembrie 2017 ANAF a publicat pe site-ul său oficial formularele electronice privind modelul Raportului pentru fiecare țară în parte (raportul CbC) și modelul Notificării CbC. Formularele - R404 și R405 - urmează să fie utilizate de către contribuabilii români în vederea depunerii raportărilor.

Modelul Raportului CbC și al Notificării CbC fuseseră aprobate de ANAF la data de 14 noiembrie 2017 prin Ordinul nr. 3049/2017.

Ordinul prevede, de asemenea, procedura de completare și depunere a Raportului CbC și a Notificării CbC, în conformitate cu legislația-cadru adoptată anterior.

Modelul Raportului CbC

Modelul Raportului CbC este în conformitate cu modelul prevăzut de Directiva (UE) 2016/881 din 25 mai 2016, și cuprinde următoarele secțiuni:

 

  • datele de identificare ale entității române raportoare;
  • datele de identificare ale grupului de întreprinderi multinaționale (MNE);
  • prezentare generală a alocării veniturilor, a impozitelor și a activităților economice,  pe fiecare jurisdicție fiscală;
  • lista tuturor entităților constitutive ale grupului de întreprinderi multinaționale incluse in fiecare agregare, pe fiecare jurisdicție fiscală;
  • informații suplimentare.


Raportul CbC urmează să fie depus pentru perioadele fiscale începând cu anul 2016, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare al Grupului MNE.

Modelul notificării CbC

Notificarea CbC este utilizată de entitățile rezidente în România care fac parte din grupurile MNE pentru:

  • a notifica autoritățile fiscale din România cu privire la calitatea acestora de societate –mamă finală, societate-mamă  surogat sau alte tipuri de entități rezidente în România care au obligația depunerii Raportului CbC, sau
  • a notifica autoritățile fiscale din România cu privire la identitatea entității din cadrul grupului MNE care depune Raportul CbC și a rezidenței acesteia.

Notificarea CbC trebuie depusă până în ultima zi a anului fiscal de raportare al grupului MNE, dar nu mai târziu de termenul-limită pentru depunerea declarației fiscale a respectivei entități constitutive, pentru anul fiscal precedent.

Procedura de depunere

Ordinul prevede următoarele opțiuni pentru depunerea Raportului CbC și a Notificării CbC:

  • depunerea la autoritățile fiscale competente din România în format PDF, împreună cu fișierul XML, copiate pe suport CD, însoțite de formatul hârtie, semnat conform legii, sau
  • depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale.
[Sursa: Ordinul ANAF 3049 din data de 14 noiembrie 2017]

 

De reținut

ANAF a aprobat modelul Raportului CbC și al Notificării CbC, precum și procedura de completare și depunere a acestora.

Entitățile rezidente în România care fac parte dintr-un grup MNE ar trebui să analizeze dacă au obligația de depunere a Raportului și / sau a Notificării CbC pentru a respecta termenele prevăzute de legislație.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us