Sumele încasate ca urmare a rezilierii anticipate a contractelor telecom – în sfera de aplicare a TVA?

27/06/18

Pe scurt

Recent au fost publicate concluziile Avocatului General al Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C–295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA, potrivit cărora sumele încasate ca urmare a rezilierii anticipate a contractelor telecom intră în sfera de aplicare a TVA. Decizia Curții poate să urmeze fie același raționament, fie unul diferit.

În detaliu

În speța dezbătută, MEO este o societate portugheză care prestează servicii de telecomunicații la un preț redus pentru clienții care încheie contracte pentru o perioadă minimă obligatorie. În caz de neplată a serviciilor prestate, societatea reziliază anticipat contractul și îi impută clientului contravaloarea serviciilor rămase de prestat până la data expirării perioadei de contractare minime obligatorii. Considerând sumele respective drept despăgubiri, în afara sferei de aplicare a TVA, societatea nu a colectat TVA în acest scop. Autoritățile fiscale portugheze însă au considerat că societatea nu a suferit niciun prejudiciu ca urmare a rezilierii anticipate a contractului și, astfel, i-au impus acesteia obligații fiscale suplimentare constând în TVA colectată pentru sumele respective.

Avocatul General a conchis că astfel de sume se consideră remunerație pentru serviciile prestate, supuse TVA, din următoarele motive:

  • sumele reprezintă exact contravaloarea serviciilor rămase de prestat până la data expirării perioadei de contractare minime obligatorii;
  • societatea nu a suferit niciun prejudiciu ca urmare a rezilierii anticipate a contractului.

Avocatul General a argumentat că astfel de contracte presupun o remunerație fixă, corespunzătoare perioadei de contractare inițiale, indiferent de măsura în care contractul este reziliat anticipat sau nu și, prin urmare, indiferent de numărul de luni în care clientul beneficiază efectiv de servicii. Cu alte cuvinte, Avocatul General asimilează astfel de contracte celor cu plata în rate, unde, pentru contravaloarea serviciilor rămase de prestat până la data expirării perioadei de contractare minime obligatorii, TVA se datorează la data încetării contractului.

[Sursa: Concluziile Avocatului General Juliane Kokottt în Cauza C–295/17 MEO- Serviços de Comunicações e Multimédia SA publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 07 iunie 2018]

De reținut

Această concluzie subliniază faptul că, în cazul perceperii de penalități contractuale pentru rezilierea anticipată a contractelor, operațiune în afara sferei de aplicare a TVA, trebuie să existe o cauzalitate între perceperea acestor sume și un posibil prejudiciu suferit, iar sumele trebuie să fie în cuantum diferit de contravaloarea serviciilor rămase de prestat până la data expirării perioadei de contractare minime obligatorii.

În măsura în care Curtea va urma concluziile Avocatului General, este important de reținut că o astfel de hotărâre ar putea fi extinsă asupra tuturor cazurilor în care clienților li se impută sume pentru rezilierea anticipată a contractelor.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us