Modificări privind detaşarea transnaţională a salariaţilor

Mar 31, 2017

Pe scurt

Recent a fost publicată Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, care va intra în vigoare la data de 20 mai 2017.  La această dată, Legea nr. 344/2006 va fi abrogată. 

În detaliu

 

Legea nr. 16/2017 se aplică situațiilor de detașare de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau de pe cel al Confederației Elvețiene în România şi viceversa. Scopul legii este de a garanta un nivel adecvat de protecție salariaților detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Sunt preluate aproape integral prevederile actualei Legi nr. 344/2006 privind detașarea în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu câteva clarificări. Spre exemplu, se clarifică faptul că indemnizația specifică detașării este acordată în scopul compensării inconvenientelor cauzate salariatului prin îndepărtarea sa din mediul obișnuit.

Suplimentar, Legea nr. 16/2017 introduce o serie de măsuri şi mecanisme de control aplicabile pe teritoriul României în cazul detașării salariaților, inclusiv măsuri privind cooperarea internațională. În acest sens, Inspecția Muncii este desemnată ca autoritate competentă care are şi atribuții de birou de legătură cu autoritățile din celelalte state membre.

Sunt reglementate o serie de aspecte ce pot fi analizate de Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, în scopul identificării situațiilor reale de detașare transnațională şi al prevenirii abuzurilor.

Sunt totodată stabilite reguli de procedură privind cooperarea administrativă între autoritățile competente din statele membre, inclusiv tipuri de solicitări pe care şi le pot trimite şi termenele de răspuns.

De asemenea, Legea nr. 16/2017 prevede reguli de recuperare transfrontalieră a sumelor ce provin din sancțiunile aplicate pentru nerespectarea regulilor privind detașarea.

Totodată, Legea nr. 16/2017 permite salariaților detașați pe teritoriul României să se adreseze direct autorităților române în cazul în care consideră că drepturile nu le sunt respectate pe parcursul detașării.

Se prevede, de asemenea, că, în cadrul unor lanțuri de subcontractare pentru anumite servicii în domeniul construcțiilor, contractantul şi subcontractantul pot răspunde în solidar pentru drepturile neacordate detașaților.

[Sursa: Legea nr 16/2017, publicată în Monitorul Oficial nr 196 în data de 21 martie 2017]

De reținut

Legea nr. 16/2017 transpune Directiva 96/71/CE şi Directiva 2014/67/CE şi va intra în vigoare la 20 mai 2017, dată la care se abrogă Legea nr. 344/2006.

În termen de 60 de zile de la publicarea Legii nr. 16/2017 vor fi elaborate norme pentru aplicarea acesteia. Până la apariția noilor norme, rămâne în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 104/2007.Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us