Modificari aduse Codului fiscal

06/09/17

Pe scurt

În Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017 a fost publicată Ordonanța nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal.

În detaliu

Titlul II - Impozitul pe profit

Cheltuielile reprezentând creanțele înstrăinate conform legii sunt deductibile in limita a 30% din valoarea acestora.

Titlul IV - Impozitul pe venit

Definirea veniturilor din activități independente

Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, cu excepția drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

Venituri exceptate de la plata impozitului pe salarii

Se introduc în categoria veniturilor pentru care nu se datorează impozitul pe venitul din salarii, sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activități dependente desfășurate la bordul aeronavelor operate în trafic internațional, cu anumite excepții.

Stabilirea impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor

Atât în cazul stabilirii impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor pe baza normei anuale de venit precum și în sistem real, în cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăților stabilite în contul impozitului anual datorat.

Declararea veniturilor din alte surse

Contribuabilii care obțin venituri din alte surse, definite conform Codului Fiscal, pentru care impozitul nu poate fi reținut la sursă precum și venituri obținute ca urmare a cesiunii de creanțe, atât de către cedent și cesionar au obligația de a depune declarația privind venitul realizat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Titlul V - Contribuții sociale obligatorii

Baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii

Sunt adăugate în categoria veniturilor excluse din baza de calcul a contribuțiilor sociale, contravaloarea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament conform legii 95/2006, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană (cumulat cu prime de asigurare voluntară de sănătate conform legii 95/2006).

Titlul VI - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Impozitul pe reprezentanță este datorat de către orice persoană juridică străină, care are o reprezentanță autorizată să funcționeze în România, potrivit legii. Impozitul se plătește anual, iar suma de plata pentru un an fiscal este de 18.000 lei (înainte era 4000 euro).

Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să declare şi să plătească impozitul pe reprezentanță la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

De asemenea, se aduc modificări în ceea ce privește plata impozitului şi depunerea declarației fiscale în cazul unei reprezentanțe a unei/unorpersoane juridice străine înființată/desființată din România în cursul unei luni din anul de impunere.

Prevederea conform căreia reprezentanțele sunt obligate să conducă evidența contabilă prevăzută de legislația în vigoare din România rămâne neschimbată.

Titlul VIII - Accize

Începând cu 15 septembrie 2017, nivelul accizelor pentru benzină (cu şi fără plumb) şi motorină se va majora cu 0,16 lei/litru. De asemenea, o nouă majorarede 0,16 lei/litru a niveluluiaccizelor pentru carburanții menționați anterior se va produce de la 1 octombrie 2017.

[Sursa: Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 706 la data de 31 august 2017]

De reţinut

Titlul II - Impozitul pe profit

Deductibilitatea cheltuielilor reprezentând creanțele înstrăinate conform legii este limitată la 30%.

Titlul II - Impozitul pe venit si Titlul V - Contribuții sociale obligatorii

Modificările aduse de Ordonanța Guvernamentală nr. 25/2017 includ următoarele:

  • definirea veniturilor din activități independente obținute din România;
  • includerea veniturilor salariale obținute de personalul navigant care își desfășoară activitatea la bordul aeronavelor în trafic internațional în categoria veniturilor exceptate de la impozitare în România, cu anumite excepții;
  • introducerea obligației de notificare în cazul încetării sau suspendării temporare a activității de cedare a folosinței bunurilor;
  • prevederi specifice privind declararea veniturilor din altesurse pentru care impozitul nu poate fi reținut la sursă;
  • excluderea din baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii și a serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament conform legii 95/2006, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limitele prevăzute de legea 227/2015.

TITLUL VI - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Se aduc modificări privind impozitul pe reprezentanțe în ceea ce privește stabilirea și plata impozitului și depunerea declarației fiscale.

Titlul VIII - Accize

Accizele la carburanți vor crește treptat, până la 0,32 lei/litru (0,16 lei/litru de la 15 septembrie 2017, respectiv cu încă 0,16 lei/litru de la 1 octombrie 2017).

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us