Modificări legislative privind activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Feb 03, 2017

Pe scurt

A fost publicat Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/ 2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, care modifică prevederile Ordinului nr. 217/4172/1348/835/ 2015.

În detaliu

Ordinul nr. 217/4172/1.348/835/ 2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator se modifică după cum urmează:

  • Angajaţii persoanelor juridice române de drept public nu mai beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru activitatea de creare programe pentru calculator;
  • Se elimină nivelul minim de venit realizat de angajatori în anul precedent;

Se elimină obligaţia fiecărui angajator de a fi realizat, în anul fiscal precedent, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari SUA ca urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract.

  • Noi categorii de societăţi pot beneficia de facilitatea fiscală;

Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal şi societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei realizării veniturilor din  activitatea de creaţie de programe pentru calculator în anul precedent, pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor, respectiv pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

  • Se aduc clarificări cu privire la activitatea de creaţie de programe pe calculator, şi anume că aceasta are ca scop realizarea unui produs final sau a unei componente a unui produs final destinat comercializării;
  • Se elimină condiţia de legalizare a documentelor justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

Angajaţilor li se vor solicita atât copiile documentelor de studii (diplome, foi matricole, suplimente de diplomă), cât şi copiile contractelor individuale de muncă, cu menţiunea „conform cu originalul”, eliminându-se obligaţia de legalizare a copiilor.

  • Se introduce o regulă nouă în cazul păstrării documentelor justificative în format electronic;

Se introduce posibilitatea păstrării în format electronic a documentelor justificative de către angajatori. În acest caz, documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un prestator de servicii acreditat.

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial, şi anume 1 februarie 2017, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare.

[Sursa: Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/ 2017 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 22 din 9 ianuarie 2017]

 

De reținut

Modificările aduse prin Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/ 2016 sunt substanţiale,  şi introduc importante elemente de noutate, precum:

  • Se elimină pragul/nivelul minim de venit de 10.000  dolari SUA realizat de angajatori în anul precedent celui în care se aplică scutirea;
  • Se precizează că scopul activităţii de creaţie de programe pentru calculator este realizarea unui produs final sau a unei componente a unui produs final destinat comercializării;
  • Se elimină condiţia de legalizare a documentelor de studii şi a contractului individual de muncă de către angajaţi;
  • Se introduce posibilitatea păstrării în format electronic a documentelor  justificative de către angajatori.

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us