Modificări ale reglementărilor vamale privind zonele libere

26/09/17

Pe scurt

A fost publicat Ordinul nr. 2661/11 septembrie 2017 („Ordinul”) al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală („ANAF”) pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind aplicareauniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2759/2016.

În detaliu

Principalele modificări ale noului Ordin vizează următoarele aspecte:

 • Se precizează responsabilitățile titularului unei decizii de aprobare a evidenței operative pentru desfășurarea activității de depozitare a mărfurilor neunionale în zonele libere, și anume:
  • de a se asigura că mărfurile plasate sub regimul de zonă liberă nu sunt sustrase de sub supraveghere vamală;
  • de a îndeplini îndatoririle ce decurg din depozitarea mărfurilor;
  • de a notifica în scris biroului vamal orice dispariție a mărfurilor;
  • de a comunica biroului vamal orice modificare a obligațiilor cuprinse în cererea de aprobare a evidenței operative.
 • Se prevăd cazurile în care o decizie de aprobare a evidenței operative poate fi anulată, și anume:
  • dacă decizia a fost luată pe baza unor informații inexacte sau incomplete;
  • dacă titularul deciziei știa sau ar fi trebuit să știe că informațiile erau inexacte sau incomplete;
  • dacă decizia ar fi fost diferită în cazul în care informațiile ar fi fost exacte și complete.
 • De asemenea, Ordinul instituie măsuri cu privire la aprobările și deciziile emise de birourile vamale în baza prevederilor aplicabile înainte de data de 4 octombrie 2016, și anume în baza Ordinului vicepreședintelui ANAF nr. 7394/2007, după cum urmează:
  • aprobările de construire în zona liberă își păstrează valabilitatea;
  • deciziile de aprobare a evidenței operative emise sunt supuse reevaluării, iar decizia de reevaluare trebuie luată de către biroul vamal competent până la data de 1 mai 2019.
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017]

De reţinut

Decizia de aprobare a evidenței operative pentru desfășurarea activității de depozitare a mărfurilor neunionale în zona liberă poate fi anulată în anumite condiții.

De asemenea, deciziile de aprobare a evidenței operative emise anterior datei de 4 octombrie 2016 sunt supuse reevaluării de către autoritățile vamale.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us