Modificări ale reglementărilor vamale privind zonele libere

26/09/17

Pe scurt

A fost publicat Ordinul nr. 2661/11 septembrie 2017 („Ordinul”) al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală („ANAF”) pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind aplicareauniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2759/2016.

În detaliu

Principalele modificări ale noului Ordin vizează următoarele aspecte:

 • Se precizează responsabilitățile titularului unei decizii de aprobare a evidenței operative pentru desfășurarea activității de depozitare a mărfurilor neunionale în zonele libere, și anume:
  • de a se asigura că mărfurile plasate sub regimul de zonă liberă nu sunt sustrase de sub supraveghere vamală;
  • de a îndeplini îndatoririle ce decurg din depozitarea mărfurilor;
  • de a notifica în scris biroului vamal orice dispariție a mărfurilor;
  • de a comunica biroului vamal orice modificare a obligațiilor cuprinse în cererea de aprobare a evidenței operative.
 • Se prevăd cazurile în care o decizie de aprobare a evidenței operative poate fi anulată, și anume:
  • dacă decizia a fost luată pe baza unor informații inexacte sau incomplete;
  • dacă titularul deciziei știa sau ar fi trebuit să știe că informațiile erau inexacte sau incomplete;
  • dacă decizia ar fi fost diferită în cazul în care informațiile ar fi fost exacte și complete.
 • De asemenea, Ordinul instituie măsuri cu privire la aprobările și deciziile emise de birourile vamale în baza prevederilor aplicabile înainte de data de 4 octombrie 2016, și anume în baza Ordinului vicepreședintelui ANAF nr. 7394/2007, după cum urmează:
  • aprobările de construire în zona liberă își păstrează valabilitatea;
  • deciziile de aprobare a evidenței operative emise sunt supuse reevaluării, iar decizia de reevaluare trebuie luată de către biroul vamal competent până la data de 1 mai 2019.
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017]

De reţinut

Decizia de aprobare a evidenței operative pentru desfășurarea activității de depozitare a mărfurilor neunionale în zona liberă poate fi anulată în anumite condiții.

De asemenea, deciziile de aprobare a evidenței operative emise anterior datei de 4 octombrie 2016 sunt supuse reevaluării de către autoritățile vamale.

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Tel: +40 21 225 3708

Daniel Anghel

Tax and Legal Services Leader, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partner, Tax Services

Tel: +40 21 225 37 94

Ionuţ Sas

Partner, Tax Services, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner

Tel: +40 21 225.3708

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partener, Consultanță fiscală

Tel: +40 21 225.3794

Ionuţ Sas

Partener, Romania

Tel: +40 21 225 3741

Follow us