Modificări aduse Legii concurenţei nr. 21/1996

Jun 14, 2017

Pe scurt

A fost recent publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 pentru transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/104/UE privind acțiunile în despăgubire în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 („OUG 39/2017”).

În detaliu

Principalele dispoziții privind transpunerea Directivei 2014/104/UE sunt:

 • Se reglementează dreptul oricărei persoane care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurență de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi de a solicita instanţelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit.
 • Sunt prevăzute definiţii noi, între altele, pentru următoarele concepte: acţiune în despăgubire, cumpărător direct, cumpărător indirect, declaraţie de clemenţă, decizie definitivă de constatare a unei încălcări, întreprindere, parte prejudiciată, propunere de încheiere a unei tranzacţii, suprapreţ și soluţionare alternativă a litigiului.
 • În temeiul OUG 39/2017, orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de o practică anticoncurenţială interzisă potrivit prevederilor Legii concurenței poate solicita şi obţine repararea integrală a prejudiciului respectiv. Ca atare, se arată că despăgubirile integrale repun persoanele care au suferit un prejudiciu în situaţia în care acestea s-ar fi aflat dacă legislaţia în materie de concurenţă nu ar fi fost încălcată. De asemenea, despăgubirea integrală include atât pierderea efectivă suferită, cât și profitul de care este lipsită persoana prejudiciată, precum şi plata dobânzii aferente. Competenţa de a soluţiona astfel de cereri revine, în primă instanță, Tribunalului Bucureşti.
 • Sunt stabilite reguli referitoare la posibilitatea de divulgare de probe incluse în dosarul unei autorităţi în materie de concurenţă în legătură cu acțiunile în despăgubire.
 • În plus, se stabilește faptul că întreprinderile care au încălcat legislaţia de concurenţă printr-un comportament comun răspund în solidar pentru prejudiciul cauzat. Ca atare, fiecare dintre întreprinderile respective are obligaţia de a despăgubi integral partea prejudiciată. Oricine a suferit un prejudiciu poate solicita despăgubiri, indiferent dacă este vorba despre un cumpărător direct sau indirect al autorului încălcării, în acord cu conceptul așa-numitelor suprapreţuri.
 • Instanţele de judecată au competenţa de estimare a cuantumului prejudiciului în litigiile aflate pe rolul acestora. Se instituie o prezumție relativă (care poate fi răsturnată) în sensul că încălcările de tip cartel cauzează  prejudicii.
 • Instanţele sesizate cu privire la o acţiune in despăgubire îşi pot suspenda procedurile pentru o perioadă de maximum doi ani atunci când părţile sunt implicate în soluţionarea alternativă a litigiului respectiv.
 • Plata de despăgubiri în urma unor proceduri alternative de soluționare a litigiului poate fi reținută drept circumstanță atenuantă la individualizarea sancţiunii de către Consiliul Concurenţei.

Principalele modificări şi completări aduse Legii concurenţei sunt:

 • Se introduce în sarcina întreprinderilor active în domeniul comerţului modern cu produse alimentare şi nealimentare (de tip supermarket, hipermarket, discounter şi cash &carry) obligația de a transmite Consiliului Concurenţei, la cererea acestuia, preţurile de vânzare ale produselor comercializate, în vederea realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț. Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă între 20.000 – 50.000 RON. Această prevedere va intra în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării OUG 39/2017 în Monitorul Oficial (respectiv pe 8 iulie 2017).
 • În desfășurarea activității sale, Consiliul Concurenţei va elabora şi adopta atât un regulament de procedură, precum şi un regulament de organizare şi funcţionare a aparatului propriu.
 • Se prevede în mod expres faptul că, în cursul inspecţiei inopinate, informaţiile stocate sau arhivate în mediul electronic pot fi copiate integral şi ridicate pe suport electronic de la întreprinderile inspectate, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informaţiilor necesare investigaţiei să se realizeze ulterior, în prezenţa reprezentantului întreprinderii, la sediul Consiliului Concurenţei.
 • Se prevede că, pentru contravenţiile savârşite în domeniul concentrărilor economice de către o persoană nerezidentă, cifra de afaceri la care se va aplica amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri:

–      cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient;

–      veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient;

–      veniturile proprii, obţinute din România de către contravenient şi înregistrate în situaţiile financiare individuale ale acestuia.

În temeiul noilor dispoziții legale, este “persoană nerezidentă” orice persoană străină, precum şi orice alte entităţi străine, inclusiv organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii.

[Sursa: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 422 din data de 08 iunie 2017]

De reținut

Sunt transpuse în dreptul intern prevederile Directivei 2014/104/UE, stabilindu-se reguli noi cu privire la, spre exemplu: posibilitatea de a divulga probe incluse în dosarul unei autorităţi în materie de concurenţă; transferul suprapreţurilor; răspunderea în solidar a întreprinderilor vinovate de încălcarea legislaţiei în materie de concurenţă; și se prevede posibilitatea cuantificării prejudiciului de către instanţele de judecată, precum şi posibilitatea întreprinderilor vizate de a soluţiona alternativ litigiile.

Legea concurenţei este completată și modificată prin introducerea unei obligaţii noi în sarcina actorilor implicaţi în comerţul modern cu produse alimentare şi nealimentare, respectiv obligația de a transmite către Consiliul Concurenţei, la cererea acestuia, preţurile de vânzare ale produselor alimentare comercializate. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage riscul aplicării unor importante sancţiuni pecuniare, ce pot ajunge până la 50.000 RON.

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us