Acordarea de carduri companiilor membre ale unui grup pentru realizarea de achiziții poate fi calificată drept serviciu de acordare de credite

In brief

Recent a fost publicată Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauza C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH împotriva Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie („directorul camerei fiscale din Varșovia, Polonia”), care clasifică drept servicii de acordare de credite scutite de TVA fără drept de deducere operațiunile de punere la dispoziția filialelor de către societatea-mamă a unor carduri de carburant în vederea achiziționării de carburant.

In detail

În speța dezbătută, Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH („Vega International”) este o companie din Austria care desfășoară activități de transport de vehicule utilitare, prin intermediul mai multor filiale, inclusiv cea poloneză (Vega Poland). Pentru achiziționarea de carburant, Vega International pune la dispoziția tuturor filialelor sale carduri de carburant nominale, emise de diverși furnizori de carburant. Vega International primește de la furnizorii de carburant toate facturile de combustibil cu TVA și se ocupă de gestionarea, negocierea și plata acestora, iar ulterior refacturează filialelor sale, inclusiv Vega Poland, costul carburantului plus un comision de 2%.

Prin decizia din 11 august 2014, autoritățile fiscale din Polonia au refuzat Vega International restituirea TVA, considerând că aceasta nu efectuează livrări de bunuri, în cazul de față livrări de combustibil, ci realizează către Vega Poland prestări de servicii de finanțare a unor achiziții, scutite de taxă fără drept de deducere.

Curtea a decis că prin aplicarea acestui comision Vega International percepe o remunerație pentru o prestare de servicii furnizată către filiala sa poloneză și prestează astfel un serviciu financiar, finanțând în avans achiziționarea de combustibil. Curtea a hotărât că pentru operațiunile în cauză Vega International acționează similar unei instituții financiare sau de credit, și a clasificat această operațiune drept operațiune financiar-bancară scutită de TVA fără drept de deducere.

[Sursa: Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH împotriva Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 135 alineatul (1) litera (b) – Livrare de bunuri – Scutiri pentru alte activități – Acordare și negociere de credite – Carduri de carburant, publicată pe site-ul Curia.europa.eu, la data de 15 mai 2019]

The takeaway

Această decizie arată că analiza tipului operațiunii în cauză – respectiv livrare de bunuri sau prestare de servicii – este un element major în vederea stabilirii tratamentului de TVA asociat acesteia.

Este important de reținut că punerea la dispoziția companiilor a unor carduri în vederea realizării de achiziții poate fi calificată drept serviciu de acordare de credite scutit de TVA fără drept de deducere.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us