Clarificări privind cota de TVA redusă de 5% în cazul serviciilor de restaurant și catering

Recent a fost emis Ordinul nr. 3659/2018 al ministrului finanțelor publice („Ordinul”) care aduce clarificări cu privire la încadrarea operațiunilor de alimentație publică drept prestări de servicii de restaurant sau catering, în vederea aplicării cotei de TVA reduse de 5% în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2018. 

Ordinul face trimitere la definiția activităților de restaurant și catering prevăzută atât în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei de TVA, cât și în Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal. 

De asemenea, Ordinul a extras din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene ( „CJUE”) câteva elemente esențiale în funcție de care se face încadrarea unei operațiuni ce presupune furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură drept livrare de bunuri (supusă cotei de TVA de 9% sau 19%), sau drept prestare de servicii de restaurant sau catering. Elementele distinctive menționate în Ordin care sunt caracteristice unei prestări de servicii de restaurant și catering includ: furnizarea unui cadru și mobilier adecvat care permit servirea alimentelor, asigurarea unui personal de servire/de consiliere, punerea la dispoziție de tacâmuri sau veselă.

Pornind de la criteriile de delimitare a serviciilor de restaurant și catering, Ordinul include și câteva exemple privind diverse categorii de alimentație publică și cota de TVA aplicabilă.

Rămâne în sarcina agenților economici implicați în activități de alimentație publică să analizeze în ce măsură condițiile prevăzute de jurisprudența CJUE în acest sens (cauzele C-231/94 - Faaborg-Gelting Linien v Finanzamt Flensburg și în cauzele conexate C-497/09 Manfred Bog, C-499/09 CinemaxX Entertainment GmbH & Co. K, C-501/09 Lothar Lohmeyer și C-502/09 Fleischerei Nier GmbH & Co. KG) și respectiv de legislația națională le sunt aplicabile, astfel încât să identifice dacă trebuie să aplice cota de TVA redusă de 5%, cota de TVA de 9% sau cea standard de 19%.

[Sursa: Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3659/2018, publicat în Monitorul Oficial 1037 pe data de 6 decembrie 2018, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal]

 

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us