CJUE clarifică necesitatea includerii redevențelor/drepturilor de licență în valoarea în vamă a mărfurilor importate în cazul părților afiliate

Mar 23, 2017

Pe scurt

Recent a fost publicată decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în cazul C-173/15 GE Healthcare GmbH v. Hauptzollamt Düsseldorf, privind condițiile în care redevențele/drepturile de licență achitate trebuie incluse în valoarea în vamă a mărfurilor importate, conform prevederilor vamale aplicabile anterior datei de 1 mai 2016.

În detaliu

Recent a fost publicată decizia CJUE în cazul C-173/15 GE Healthcare GmbH v. Hauptzollamt Düsseldorf, care tratează problema luării în considerare  a redevențelor/drepturilor de licență la stabilirea valorii în vamă a mărfurilor importate.

Cazul în sine

În cazul analizat de Curte, redevențele erau calculate ca procentaj din cifra de afaceri a beneficiarului și se datorau către o societate afiliată a acestuia. În plus, mărfurile erau importate de la o altă societate ce făcea parte din același grup. Conform contractului, anumite produse erau scutite de la plata redevențelor.

Conform Codului Vamal Comunitar, condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru a include redevențele/drepturile de licență în valoarea în vamă sunt:

  • redevențele/drepturile de licență să fie referitoare la mărfurile de import;
  • cumpărătorul trebuie să le plătească direct sau indirect vânzătorului, ca o condiție a vânzării mărfurilor evaluate;
  • redevențele/drepturile de licență să nu fie incluse în prețul efectiv plătit sau de plătit al mărfurile importate.

Decizia Curții

CJUE a decis următoarele:

  • prevederile vamale nu impun ca valoarea redevențelor/drepturilor de licență să fie stabilită la momentul încheierii contractului de licență sau la momentul nașterii datoriei vamale pentru ca acestea să fie considerate referitoare la mărfurile care sunt evaluate. Astfel, se pot include în valoarea în vamă și redevențele care se achită anual, în funcție de cifra de afaceri stabilită ulterior punerii în liberă circulație a mărfurilor;
  • legislația permite ca redevențele/drepturile de licență să fie „referitoare la mărfurile care sunt evaluate”, chiar dacă acestea se referă numai parțial la acestea;
  • redevențele/drepturile de licență constituie o „condiție a vânzării” atunci când, în cadrul aceluiași grup, plata acestora este solicitată de o societate afiliată atât vânzătorului, cât și cumpărătorului, și este achitată în beneficiul aceleiași societăți.
[Sursa: Decizia CJUE în cazul C-173/15 GE Healthcare GmbH v. Hauptzollamt Düsseldorf, din 9 martie 2017]

De reținut

 

Societățile care plătesc redevențe/drepturi de licență către părți afiliate trebuie să analizeze corectitudinea stabilirii valorii în vamă a mărfurilor importate.

Decizia CJUE se bazează pe interpretarea legislației în vigoare înainte de aplicarea prevederilor noului Cod Vamal al Uniunii.

Prin urmare, începând cu 1 mai 2016, a fost lărgită aria de cuprindere a situațiilor în care astfel de costuri trebuie incluse în valoarea în vamă.

Pentru a stabili necesitatea ajustării valorii în vamă, trebuie analizate circumstanțele vânzării, mai ales atunci când cumpărătorul și vânzătorul sunt părți  afiliate. De asemenea, aceste circumstanțe trebuie analizate în corelație cu politicile de prețuri de transfer și documentațiile de prețuri de transfer existente sau în curs de pregătire.

 

 

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de consultanta fiscala si juridica, Romania

Tel: +40 21 225.3794

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us