31 decembrie 2018, noul termen la care atestatele de comercializare angro fără depozitare își pierd valabilitatea

In brief

Prin Ordinul nr 2761/7 noiembrie 2018 al președintelui ANAF se modifică termenul până la care operatorii economici care au fost înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și cei înregistrați să distribuie și comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat pot să depună la autoritatea vamală competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente.

In detail

Conform Ordinului nr. 2761/7 noiembrie 2018 de modificare a Ordinului nr. 1960/2018 al președintelui ANAF, operatorii economici care dețin în prezent atestate de comercializare în sistem angro, fără depozitare, de produse energetice, precum și cei înregistrați să comercializeze și să distribuie angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat pot depune, până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, la autoritatea vamală competentă o nouă cerere și documentele aferente pentru a obține un nou atestat în conformitate cu noile condiții.

Operatorii economici care respectă termenul de mai sus își pot desfășura în continuare activitatea, până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la depunerea cererii.

Pentru operatorii economici înregistrați să distribuie și comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice, precum și pentru cei înregistrați să distribuie și comercializeze în sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, care au depus cerere de autorizare până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, atestatele deținute rămân valabile până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.

[Sursa: Ordinul nr. 2761/07.11.2018 pentru modificarea Ordinului 1960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare publicat în Monitorul Oficial nr. 943 din 8 noiembrie 2018]

The takeaway

Până la data de 31 decembrie 2018, operatorii economici care dețin atestate de comercializare și distribuție în sistem angro, fără depozitare, de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și cei care dețin atestate de comercializare în sistem angro, fără depozitare, de produse energetice trebuie să depună la autoritatea vamală competentă cererea pentru a obține un nou atestat în conformitate cu noile condiții care implică deținerea de spații de depozitare.

Operatorii economici care au depus cererea până la data intrării in vigoare a prezentului ordin își pot continua activitatea până la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018, iar operatorii economici care depun cererea după intrarea în vigoare a prezentului ordin își pot continua activitatea pană la soluționarea cererii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la depunerea acesteia.

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us