PwC Global CEO Survey 2015 - Redefinirea competiţiei într-o piaţă fără frontiere

Principalele rezultate pentru România din ediţia a XVIII-a a sondajului anual PwC Global CEO Survey

Într-o lume în care tehnologia digitală transformă ireversibil pieţe şi industrii, iar incertitudinea geopolitică şi economică ţine în şah o mare parte a planetei, capacitatea de adaptare reprezintă un factor cheie al succesului companiilor. Aceasta este una dintre concluziile celui de-al 18-lea sondaj anual al PwC, realizat pe un eşantion global de 1.322 de directori generali din 77 de ţări, inclusiv România.

Download

În acest context, a cincea ediţie a raportului asupra principalelor rezultate pentru România ale PwC Global CEO Survey aduce în discuţie profundele transformări ale peisajului competiţional sub influenţa tehnologiei. Economia digitală vine cu noi ameninţări dar, în acelaşi timp, creează multiple oportunităţi. Barierele dintre pieţe şi sectoare se reduc, pe măsură ce companiile se extind în domenii diverse, iar competiţia apare din surse noi, dificil de anticipat.

În opinia directorilor generali, trei categorii de tehnologii digitale prezintă un interes strategic pentru organizațiile lor:

• Tehnologiile mobile pentru creșterea gradului de implicare a clienților (prin care se interacționează cu dispozitivele mobile ale clienților pentru a îmbunătăți experiența oferită acestora) – sunt considerate importante sau foarte importante din punct de vedere strategic de către 86% dintre respondenții din România și 81% dintre omologii la nivel global.

• Securitatea cibernetică – menționată de 84% dintre directorii de companii din România, procent mai mare decât cel înregistrat la nivel global (78%) și în Europa (73%).

• Analiza datelor și extragerea informațiilor relevante – pentru care optează 83% dintre cei intervievați în România și 80% global.

În general, directorii de companii din România sunt convinși de avantajele pe care le aduce folosirea tehnologiilor digitale în cadrul organizațiilor într-o măsură mai mare decât omologii lor la nivel global. Pentru fiecare dintre aspectele analizate, procentul respondenților care consideră că tehnologiile digitale creează o valoare mare sau foarte mare este superior celui înregistrat la nivel global. În opinia majorității directorilor generali din România (92%), utilizarea tehnologiilor digitale de către  companii îmbunătățește considerabil experiența oferită clienților. Procentul omologilor la nivel global care sunt de aceeași părere este mai mic, 77%. Eficiența operațională a organizației este un alt domeniu în care tehnologiile digitale creează valoare adăugată. Nouă din zece respondenți consideră acest lucru. De beneficiile digitalului beneficiază și activitatea de analiză a datelor, aceasta fiind opinia a 89% dintre cei intervievați în România și 84% la nivel global.