Deficitul de competențe și informații relevante – cursa pentru atragerea talentelor

A XXII-a ediție a studiului PwC Global CEO Survey

Întrucât anul acesta privesc mai degrabă în interiorul organizaților pe care le conduc pentru a găsi oportunități de creștere, directorii generali afirmă că se confruntă cu deficiențe în legătură cu propriile capabilități. Mulți dintre ei se străduiesc să extragă valoare din datele pe care le dețin și să găsească angajați talentați, cu abilități analitice.

În era tehnologiei, informația este rege. Directorii executivi recunosc că se confruntă cu dificultăți în procurarea și gestionarea informațiilor necesare în procesul decizional. Iar cauzele sunt legate, adesea, de capacitatea propriilor organizații de a genera date adecvate. Există un decalaj informațional semnificativ, în pofida investițiilor masive făcute în infrastructura IT de-a lungul anilor. Liderii de organizații acuză faptul că, în continuare, nu primesc suficiente informații relevante de care au nevoie pentru a lua decizii importante referitoare la stabilitatea și succesul pe termen lung al afacerilor. 

În opinia directorilor generali la nivel global, cele mai importante tipuri de informații sunt cele referitoare la preferințele și nevoile clienților (94%), urmate de prognozele financiare, datele legate de marca și reputația propriei organizații – fiecare dintre aceasta fiind menționate de circa nouă din zece respondenți. De o atenție deosebită, din partea a peste 80% dintre liderii de organizații, se bucură și informațiile privind riscurile la care este expusă afacerea, opiniile și nevoile angajaților, oportunitățile și amenințările aduse de tehnologie și, nu în ultimul rând, competiția.

Liderii de companii din Europa Centrală și de Est împărtășesc opinia omologilor la nivel global cu privire la faptul că datele privind consumatorii (96%) și prognozele financiare (89%) sunt cele mai importante pentru procesul decizional. Urmează informațiile legate de riscuri, reputația pe piață și competiție – fiecare dintre acestea fiind menționate de peste opt din zece respondenți. Demn de remarcat este faptul că peste trei sferturi dintre liderii de afaceri din regiune sunt interesați de implicațiile fiscale care decurg din deciziile luate, procentul fiind mai mare decât cel al respondențiilor care optează pentru datele privind opiniile angajaților.

Tabloul conturat de răspunsurile directorilor generali din România nu diferă prea mult de cele descrise anterior – același top cinci ca cel al omologilor la nivel global, dar într-o altă ordine. Astfel, în opinia liderilor de afaceri din țara noastră, pe primul loc ca importanță se află previziunile financiare (97%), urmate la mică distanță de prestigiul mărcii pe piață (95%) și abia apoi de datele privind clienții (93%). Informațiile privind nevoile angajaților (90%) ocupă poziția a patra în topul datelor esențiale pentru procesul decizional. Similar cu omologii din regiune, circa opt din zece dintre directorii de companii din țara noastră sunt interesați de riscurile fiscale ce derivă din propriile decizii.

Însă în privința relevanței și a gradului de adecvare a informațiilor pe care le primesc efectiv directorii de companii, lucrurile sunt mult mai complicate. Pentru marea majoritate a tipurilor de informații analizate, există o diferență semnificativă între importanța datelor și relevanța informațiilor la care au acces factorii decizionali, iar acest lucru se poate lesne observa atât la nivel global, cât și în România și Europa Centrală și de Est. Cea mai mare discrepanță evidențiată de răspunsurile directorilor generali la nivel global se referă tocmai la cel mai important tip de informații, și anume la cele privind clienții. Astfel, dintre respondenții care consideră aceste date drept esențiale sau importante, doar 15% se pot lăuda că informațiile primite sunt cuprinzătoare. Dintre tipurile de date care conduc în topul importanței, cel mai mare grad de adecvare îl au prognozele financiare (de altfel singurul procent mai mare de 33%).

Se pare că directorii de companii din regiune întâmpină cele mai mari dificultăți în a-și procura informații cuprinzătoare cu referire la nevoile clienților, riscurile afacerii și competiție, dar stau mai bine, similar omologilor la nivel global, la capitolul previziuni financiare.

Și liderii de organizații din România se descurcă cel mai ușor tot în ceea ce privește prognozele financiare. Relativ mai bine stau și în privința datelor privind preferințele angajaților și marca și reputația, însă situația nu este nici pe departe una strălucită. Iar informațiile privind riscurile la care este expusă afacerea, precum și cele referitoare la perturbările aduse de tehnologie sunt mai degrabă insuficiente și inadecvate.

„Este adevărat că așteptările liderilor de afaceri sunt din ce în ce mai ridicate pe măsură ce tehnologia avansează. Pe de altă parte, directorii de companii sunt conștienți de dificultatea organizațiilor de a ține pasul în privința capabilităților de analiză a datelor raportat la expansiunea exponențială a volumelor de informații generate în ultima perioadă. Cu alte cuvinte, ei recunosc că pur și simplu nu au capacitatea de a utiliza datele pe care le dețin pentru a lua decizii și că nu este vorba în niciun caz de o lipsă de date brute. Directorii generali admit faptul că motivele deficitului de date adecvate sunt în primul rând interne – în jurul oamenilor, sistemelor și problemelor de calitate. Întrebați de ce nu primesc suficiente informații relevante, liderii de companii indică preponderent elemente precum lipsa talentului analitic al forței de muncă, nepartajarea datelor și slaba calitate a acestora (incomplete și cu erori). Ei mai aduc în discuție, într-o măsură mai mică, și incapacitatea de a procesa și analiza informații externe, infrastructura IT inadecvată, precum și dificultățile ce survin din încercarea de conformare la regulile de confidențialitate a informațiilor privind clienții (de exemplu, GDPR) și de protejare și securizare a datelor. O parte dintre respondenți invocă și un motiv extern organizației, și anume refuzul clienților de a împărtăși informații.”

Luca Martini, Lider Servicii de Consultanță pentru Afaceri și Tranzacții PwC România și Europa de Sud-Est

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Cristian Tomescu

Manager, Marketing and Business Development , Romania

Tel: +40 21 225 3547

Follow us